ltzh-CNenfrdeplrues

visainfo.lt – visa informacija vienoje vietoje!

Akumuliatorių ABC. Akumuliatoriaus veikimas, konstrukcija ir charakteristikos

Akumuliatorių ABC. Akumuliatoriaus veikimas, konstrukcija ir charakteristikos Akumuliatorių ABC. Akumuliatoriaus veikimas, konstrukcija ir charakteristikos

Akumuliatorių ABC. Akumuliatoriaus veikimas, konstrukcija ir charakteristikos. Akumuliatorių konstrukcija ir technologija. Principinė akumuliatoriaus konstrukcija - tai indas su švino katodu ir anodu, pripildytas skiestos sieros rūgšties. Įprastiniai 12V akumuliatoriai sudaryti iš 6 tokių dalių (sekcijų), sujungtų nuosekliai. Anodas - teigiamas akumuliatoriaus polius, jungiantis teigiamas akumuliatoriaus švino plokšteles, o katodas - neigiamas polius, prie kurio jungiamos neigiamos plokštelės.Teigiamos ir neigiamos švino plokštelės yra skirtingos.Švino plokštelės pagrindas yra švino grotelės. Neigiamų plokštelių gamybai naudojamas perdirbtas švinas, o teigiamų - naujas.

konstrukcija-technologija-1pavAkumuliatoriaus darbinės savybės ir ilgaamžiškumas labai priklauso nuo grotelių kokybės. Švinas yra minkštas ir trapus metalas, todėl jis grynas grotelių gamybai netinka, kadangi skystas švinas blogai pripildo liejinių formas. Grynas švinas taip pat yra neatsparus korozijai.Todėl šis metalas legiruojamas įvairiais priedais. Maždaug prieš 20 metų švino lydiniams buvo naudojamas stibis (Sb). Švinas buvo lydomas su 5-10% stibio. Naudojant stibį, lydinys tampa plastiškas ir tvirtas. Tokiu būdu pailginamas akumuliatoriaus amžius.Tačiau stibio panaudojimas turi ir dvi neigiamas savybes:

1. Akumuliatoriui dirbant gerokai padidėja vandens sunaudojimas;

2. Padidėja savaiminė iškrova.

Akumuliatorių, pagamintą naudojant stibį, buvo būtina nuolat papildyti vandeniu, o nenaudojamas akumuliatorius turėjo būti reguliariai tikrinamas ir įkraunamas.Vėliau akumuliatoriai pradėti gaminti naudojant kalcį (Ca) švino grotelėms lieti. Į lydinį maišoma 0,5-1 % kalcio. Kalcis suteikia švinui tvirtumo ir plastiškumo. Akumuliatoriui dirbant vandens sunaudojama labai mažai. Nenaudojamo akumuliatoriaus savaiminė iškrova minimali. Tačiau kalcio lydinio akumuliatoriai turi vieną esminį trūkumą: juos sunku įkrauti. Tokį akumuliatorių labai iškrovus, dažnai atsitinka taip, kad vėl jį įkrauti būna gana sudėtinga. Todėl rekomenduojama tokio tipo akumuliatorių neiškrauti daugiau kaip 50% jų talpumo. Šiuo metu dauguma akumuliatorių gamintojų naudoja kalcio lydinius. ‘VARTA standart’ serijos akumuliatoriai gaminami naudojant švino ir kalcio lydinius.

Kitas žingsnis - hibridinė technologija. Taikant hibridinę technologiją akumuliatoriaus teigiamų plokštelių grotelės liejamos su stibio priedais, o neigiamų su kalcio. Tokiu būdu pagamintas akumuliatorius perėmė visas teigiamas abiejų ankstesnių technologijų savybes: vandens sunaudoja tik šiek tiek daugiau nei kalcio lydinio akumuliatoriai, savaiminė iškrova maža, imlumas įkrovai geras. Pirmieji akumuliatoriai, pagaminti pagal hibridinę technologiją, pasirodė 1990 metais. VARTA Blue dynamic serijos akumuliatoriai taip pat buvo gaminami naudojant hibridinę technologiją.Šiuolaikiniuose akumuliatoriuose hibridinės technologijos principas išliko, tačiau teigiamų plokštelių grotelės liejamos jau su sidabro (Ag) priedais.

Neigiamų plokštelių lydinyje yra 0,02% kalcio, o teigiamų - 0,04% sidabro. Akumuliatoriaus amžius pailgėja 20%, gerokai pagerėja eksploatacinės savybės. VARTA pagal šią technologiją gamina Silver dynamic ir Blue dynamic silver serijos akumuliatorius.

lydinio-groteles-1pav

3 paveiksle dešinėje yra seno pavyzdžio švino ir kalcio lydinio grotelių nuotrauka, o dešinėje - švino ir sidabro. Matyti,kad lydinio su sidabro priedais struktūra yra lygesnė, susiformavę kristalai didesni. Pats sidabro priedų lydinys atsparesnis korozijai, vibacijai ir turi mažesnę vidinę varžą. Todėl groteles galima daryti mažesnes. Sumažinus grotelių aukštį, padidėja elektrolito lygis virš plokštelės, o tai sumažina tiltelių tarp plokštelių grupių koroziją. Be to,taupomas švinas ir akumuliatorius yra lengvesnis. Radialinė grotelių konstrukcija mažina vidinę varžą, todėl padidėja startinės rovė.

VARTA akumuliatoriuose teigiama plokštelė yra gerokai storesnė už neigiamą. Tokiu būdu padidinamas akumuliatoriaus ilgaamžiškumas. Seno, atidirbusio akumuliatoriaus neigiama plokštelė būna kaip nauja, o teigiama plokštelė būna gerokai pažeista korozijos.Kuo storesnė teigiama plokštelė, tuo ilgiau tarnaus akumuliatorius.Ant švino grotelių presuojama aktyvioji medžiaga, kuri tiesiogiai dalyvauja akumuliatoriaus elektrocheminiuose procesuose. Neigiamų plokštelių aktyvioji medžiaga yra švinas (Pb), o teigiamų - švino oksido pasta (PbO). Todėl teigiamos plokštelės yra rudos spalvos, o neigiamos - pilkos. Aktyviosios masės mikroporiškumas turi būti 30 -35%. Mažesnio tankio aktyvioji medžiaga anksti pradės byrėti, akumuliatorius greitai praras galią ir talpumą. Per didelio tankio - bus nepakankamai poringa, elektrolitas negalės laisvai pripildyti aktyviosios medžiagos tūrio ir akumuliatorius dirbs neefektyviai. Plokštelės dedamos į vokus-separatorius. Vokai sumažina aktyviosios masės eroziją ir neleidžia byrančioms dalelėms nusėsti ant akumuliatoriaus dugno. Vokai gali būti velkami ant teigiamų arba ant neigiamų plokštelių. Vokai gaminami iš plonos, skysčiui laidžios sintetinės medžiagos, kurios paviršius iš vienos pusės turi rantelius. Jei vokai skirti dėti ant teigiamos plokštelės, tai ranteliai bus voko viduje, jei ant neigiamos - iš išorės. Ranteliai visada bus nukreipti į teigiamos plokštelės pusę.

Taip užtikrinamas geresnis elektrolito priėjimas prie teigiamų plokštelių, kadangi dirbant akumuliatoriui teigiamos plokštelės reikalauja 1,4 karto didesnės elektrolito cirkuliacijos.Anksčiau, nenaudojant vokų, akumuliatoriaus dugne turėjo būti 0,5 - 1,4 cm aukščio tilteliai, ant kurių buvo statomos plokštelės. Erdvė tarp plokštelės apačios ir akumuliatoriaus dugno leisdavo kauptis nuosėdoms, nesukeliant trumpo jungimo tarp plokštelių. Naudojant vokus, tilteliai nebereikalingi, todėl akumuliatorius gali būti žemesnis. Konstrukcija su vokais - separatoriais yra 20% ilgaamžiškesnė palyginti su ankstesne.

varta-akumuliatorius-4pavTolimesnį akumuliatoriaus gamybos procesą galima išskirti į du būdus. Gaminant pirmu būdu - plokštelės surenkamos į grupes, dedamos į sekcijas, virinamos jungtys tarp grupių, dedamas akumuliatoriaus dangtis, užlydomi poliai. Tuomet pilama selektrolitas ir akumuliatorius įkraunamas.Ši technologija paprastesnė ir pigesnė.

Gaminant antru būdu, plokštelės įkraunamos specialiose voniose, paskui plaunamos ir džiovinamos. Toliau visas akumuliatorius surenkamas kaip ir pirmu būdu. Taip pagamintas akumuliatorius vadinamas sausai įkrautu. Užtenka bet kada pripilti į jį elektrolito, ir po kelių minučių jį jau galima naudoti. Paprastai toks akumuliatorius, jį tik užpildžius elektrolitu, būna įkrautas apie 80%.Pirmu būdu pagamintų akumuliatorių elektrolite kartais galima pastebėti panašių į suodžius priemaišų, kadangi plokštelės nebuvo plaunamos. Tačiau tai įtakos akumuliatoriaus darbui neturės, kadangi šiuo būdu pagaminti akumuliatoriai būna suvokais - separatoriais. Antrasis būdas yra brangus dėl būtinų valymo įrengimų, todėl daugelis akumuliatorių gamintojų naudoja pirmąjį.

Dar viena labai svarbi akumuliatoriaus dalis - dangtis. Dangtis ant korpuso klijuojamas arba prilydomas.

Šiuolaikinio akumuliatoriaus dangčio konstrukcija turi užtikrinti minimalų vandens garavimą iš elektrolito,vandenilio dujų išsiskyrimą bei neleisti ugniai ar kibirkštims patekti į akumuliatoriaus vidų per vėdinimo kanalus.Labirintas, esantis dangčio viduje, veikia kaip vandens garų rinktuvas. Elektrolite esantis vanduo garuoja, garai, kildami į viršų, pakliūna į labirintą, čia kondensuojasi ir sulaša atgal.

Akumuliatoriaus vėdinimo sistemoje yra įrengti filtrai - ugnies gaudytuvai. Jie atlieka dvi funkcijas:

1. atriboja galimą išorinį ugnies šaltinį nuo akumuliatoriaus vidinės erdvės;

2. sudaro šiek tiek didesni slėgi akumuliatoriaus viduje nei išorėje. Cheminių procesų metu išsiskiriantis vandenilis ir deguonis negali laisvai patekti į atmosferą, ir dalis dujų spėja vėl pakliūti į elektrolitą bei dalyvauti reakcijoje.Tokios dangčio konstrukcijos dėka vandens sunaudojama taip mažai, kad tai jau nebeturiįtakos akumuliatoriaus darbingumui.

akumuliatoriaus-sistemos

2. Elektrocheminiai procesai

Akumuliatorius sudarytas iš 6 vienodų sekcijų. Sekcijos sujungtos nuosekliai. Kiekvienoje sekcijoje vykstant elektrocheminiams procesams sukuriama 2, 12V įtampa. Visiškai įkrauto akumuliatoriaus įtampa yra 2,12 x 6 = 12,72V. Švino plokštelės užpiltos elektrolitu. Elektrolitas - tai 30% sieros rūgšties (H2SO4) tirpalas, kurio lyginamasis svoris arba tankis yra 1,28 kg/l.

Švinas (Pb) ir deguonis (O) gali jungtis į švino oksidą (PbO) arba į švino dioksidą (PbO2). Tai priklauso nuo laisvų elektronų skaičiaus išorinėse šių cheminių elementų orbitose.Naujo akumuliatoriaus teigiamos plokštelės padengtos švino oksidu, kuris vėliau virsta švino dioksidu.Kas gi įvyksta pripylus elektrolito: PbO + H2SO4 => PbSO4 + H2O 6 pav. H2SO4 (1.28 kg/l) PbO2Pb U = 2.12 V H2SO4 (1.28 kg/l) PbO2Pb H2SO4 (1.28 kg/l) PbO2Pb U = 2.12 V

Švino oksidas reaguoja su sieros rūgštimi ir akumuliatoriaus plokštelės apsitraukia susidariusiu netirpaus švino sulfato (PbSO4) sluoksniu. Iš cheminės reakcijos lygties matyti, kad sieros rūgštis virsta švino sulfatu, drauge susidarant vandeniui. Praktiškai dėl šios reakcijos sumažėja elektrolito tankis. Jeigu pamatuosite elektrolito tankį po keliolikos minučių, pamatysite, kad jis mažesnis nei 1,28.Akumuliatorius pripiltas elektrolito ir jį reikia įkrauti. Akumuliatoriui įkrauti reikalingas išorinis nuolatinės srovės šaltinis, kurio įtampa 13,9 - 14,5V.

Iškrauti akumuliatorių didelio mokslo nereikia, tačiau įkrovimo procesą reikia panagrinėti atskirai.Nuo įkrovimo įtampos labai priklauso kaip ilgai tarnaus akumuliatorius.1 grafikas, parodo, kaip įkrovimo lygis priklauso nuo įtampos. Jeigu akumuliatorius įkraunamas su 12-13V įtampa, tai niekada nebus pasiektas didesnis nei 50% įkrovimas. Kai įtampa 13,9 - 14,5V, įkrovimo lygis bus - 80%. Norint pasiekti aukštesnį įkrovimo lygi, būtina kelti įtampą iki 15 - 16V.

Galimi trys įkrovimo atvejai: įtampa mažesnė nei 13,9V; įtampa 13,9 - 14,5V; įtampa,didesnė negu 14,5V.

akumuliatoriaus-ikrovimas-1grafItampa mažesnė nei 13.9V

Įkraunant akumuliatorių tokia įtampa, jo įkrovimo lygis bus 50 - 60%, priklausomai nuo įtampos. Pats įkrovimo procesas truks gerokai ilgiau. Kai įtampa mažesnė nei 12,5V,įkrovimo procesas apskritai nevyks ir akumuliatorius liks visai neįkrautas. Starterinis akumuliatorius sukonstruotas taip, kad jis galėtų greitai atiduoti didelį kiekį energijos, reikalingos varikliui užvesti, o paskui kaip galima greičiau susigrąžinti atiduotą energiją iš generatoriaus gaunama srove. Jeigu generatoriaus įtampa per žema, tai toks akumuliatorius niekada nebus įkrautas iki reikiamo lygio, nes įkrovimo procesui gerokai pailgėjus, nebe užteks variklio darbo laiko, kad akumuliatorius būtų pakankamai įkrautas.

Su kiekvienu starterio pasukimu energijos atsargos mažės ir akumuliatorius bus priverstas dirbti maksimaliu likusiu pajėgumu. Be to, įjungus automobilio šviesas ir kitus prietaisus, generatoriaus srovės neužteks visai elektros įrangai aprūpinti ir dalis srovėsbus naudojama iš akumuliatoriaus.

Taigi akumuliatorius ne tik nebus įkraunamas, betnetgi bus iškraunamas. Ir taip tęsis tol, kol vieną kartą nebeužteks galios starteriui pasukti.Taip eksploatuojamas, akumuliatorius labai dėvėsis. Išoriškai tai pasireiškia tuo, jogvisose ar keliose sekcijose paruduoja elektrolitas, akumuliatorių įkrovus lieka didelis elektrolito tankių skirtumas tarp sekcijų. Liaudiškai tokie akumuliatoriai vadinami ‘papjautais’. Įkrovus akumuliatorių, jo įtampa būna gera, tačiau bandant patikrinti suapkrova paaiškėja, kad jis ‘nelaiko apkrovos’. Pačiame akumuliatoriuje plokštelių paviršiuje formuojasi švino sulfato sluoksnis, kuriam storėjant uždengiama aktyvioji plokštelių medžiaga. Užvedant variklį akumuliatorius staiga turi atiduoti didelį kiekį energijos, ir akumuliatoriuje susikuriantys stiprūs elektrostatiniai krūviai ardo švino sulfato sluoksni. Iš plokštelių išbyrantis švino sulfatas kaupiasi akumuliatoriaus dugnearba vokuose. Taip plokštelės praranda masę, mažėja akumuliatoriaus talpumas. Norint nesugadinti taip iškrauto akumuliatoriaus, būtina kaip galima greičiau ji įkrauti.

Labiausiai tam tinka stacionarūs įkrovikliai, kadangi jais galima reguliuoti įkrovos intensyvumą. Pradėti įkrovimą reikia minimalia srove ir palaipsniui ją didinti. Tokio akumuliatoriaus elektrolite yra daug mikroskopinių švino sulfato dalelių. Pradėjus įkrovimą, dalelės, veikiamos elektros lauko, pradeda judėti. Jeigu intensyvus įkrovimas pradedamas staiga, šios dalelės staigiai judėdamos pridaro mikroskopinių skylučiųakumuliatoriaus vokuose. Taip sumažėja vokų apsauginės savybės.

Kai akumuliatoriaus įtampa žemesnė negu 12,20V, prasideda labai sparti žemos įtampos korozija. Nepalikite visiškai iškrauto akumuliatoriaus ilgiau kaip 2 savaites. Per toki laiką švinosulfato sluoksnis pasidaro tvirtas ir visiškai atskiria dar likusią aktyvią medžiagą nuo elektrolito. Šis reiškinys vadinamas plokštelių sulfatacija. Bandyti tokį akumuliatorių įkrauti nėra prasmės.

Įtampa 13.9-14.5V Kaip tik tai, ko reikia!

Įtampa didesnė negu 14.5V

Ši dalis grafike pažymėta raudonai.

Įkrovus akumuliatorių per 80%, elektrocheminė reakcija artėja į pabaigą ir elektrolite lieka mažai medžiagų, galinčių toliau dalyvauti reakcijoje.Beveik visas švino sulfatas virtęs į šviną ir švino dioksidą, elektrolito tankis artėja prie 1,28kg/l, tai reiškia, kad beveik visi sulfato jonai susijungę į sieros rūgšties molekules.Vadinasi, elektrolite nėra pakankamai laisvų jonų, galinčių pernešti elektros krūvį nuo vienos plokštelės iki kitos. Elektrolito varža padidėja ir drauge padidėja pasipriešinimas įkrovimui. Kai įtampa pasiekia normą, procesas sustoja ir akumuliatorius yra parengtas darbui.Tačiau tuo atveju, jeigu generatoriaus įtampa yra 15,5 - 16V, šios įtampos užtenka padidėjusiai elektrolito varžai įveikti ir įkrovimas tęsiasi toliau. Tačiau tuo pat metu prasideda kiti procesai, žalingesni negu pirmu atveju, kai akumuliatorius nepakankamai įkraunamas.

Šį reiškinį galima būtų vadinti per įkrova. Per įkrovos metu dėl padidėjusios varžos elektrolitas įkaista, prasideda intensyvus garavimas ir elektrolitas netenka vandens. Šiltu metų laiku per daug įkrovus akumuliatorių, šis netenka daug vandens, elektrolito kiekis mažėja, lieka neapsemta viršutinė plokštelių dalis. Išdžiūvus plokštelės aktyviajai medžiagai, ši po kiek laiko išbyra. Akumuliatorius netenka savo talpumo. Be to, esant aukštai temperatūrai padidėja plokštelių aktyviosios medžiagos erozija. Daugelyje automobilių akumuliatoriai montuojami po dangčiu šalia variklio, kur karščio ir taip pakanka. Tačiau, kai pats akumuliatorius dar kaista ir iš vidaus, žalingi procesai vystosi ypač greitai.Dėl aukštos temperatūros į aplinką išsiskiria elektrolite ištirpęs vandenilis. Elektrolite lieka laisvi sulfato jonai, kadangi nebelieka pakankamai vandenilio, su kuriuo jie galėtų jungtis į sieros rūgšties molekules. Tuomet likę sulfato jonai reaguoja su švinu ir švino dioksidu, ardydami plokšteles. Esant aukštai temperatūrai ir įtampai, dujų išsiskyrimas gali būti labai intensyvus.

Jeigu akumuliatoriaus ventiliacijos kanalų angos bus užkimštos,tai akumuliatorius gali pradėti pūstis kaip balionas arba sprogti.Jeigu akumuliatorius būna įkaitęs, elektrolitas patamsėja ir šalia akumuliatoriaus jaučiamas vandenilio (supuvusių kiaušinių) kvapas, vadinasi akumuliatorius per daug įkraunamas. Netgi ir normaliai įkraunant akumuliatorių išsiskiria vandenilio dujos.Vandenilis nuo ugnies ar kibirkšties gali sprogti, todėl įkrauti akumuliatorių reikia vėdinamose negyvenamose patalpose, toli nuo ugnies šaltinių. Ore esant 2,5 - 3% vandenilio jau gali įvykti sprogimas. Vandenilio molekulės yra tokios mažos, kad jos kiaurai pereina ne tik pro filtrus, bet ir pro paties akumuliatoriaus korpusą. ‘Varta Silver‘ serijos akumuliatoriuose yra ugnies gaudytuvai, neleidžiantys ugniai ar kibirkštims patekti į akumuliatoriaus vidų. Tačiau ir ugnies gaudytuvai sprogimo galimybę sumažina tik apie 10%. Dažniausiai pasitaiko, kad sprogsta išėjusios iš akumuliatoriaus vandenilio dujos, o kartu su jomis ir pats akumuliatorius.

Todėl pašalinkite visas priežastis, galinčias sukelti kibirkščiavimą po variklio dangčiu.99,99% sprogimų kyla dėl šių priežasčių:

1. Nesutvarkyti elektros kabeliai ir aukštos įtampos laidai šalia akumuliatoriaus.

2. Kabelių gnybtai blogai pritvirtinti prie akumuliatoriaus polių.

3. Pagalbinio užvedimo laidai jungiami prie kito automobilio ir atjungiami dirbant varikliui.

4. ‘Meistras’ su cigarete dantyse šalia akumuliatoriaus dirbant varikliui.

3. Charakteristikos

Talpumas (matuojamas amper valandėmis - Ah)

Akumuliatoriaus talpumas yra lygus maksimalios to paties dydžio srovės, kuria 20 valandų buvo iškraunamas akumuliatorius, su sąlyga, kad įtampa nenukris žemiau 10,5V, esant 26,7°C , ir 20 valandų sandaugai.Jeigu 20 valandų 3A srove galime iškrauti akumuliatorių ir jo įtampa nenukris žemiau 0,5V esant 27°C temperatūrai, tai tokio akumuliatoriaus talpumas yra 3A x 20h = 60Ah.

Akumuliatorių vertinimas pagal talpumą yra pats paprasčiausias ir skirtas apytikriai nustatyti jo tinkamumą konkrečiai paskirčiai. Kuo daugiau automobilyje yra elektros energiją naudojančių prietaisų, tuo didesnis turi būti akumuliatoriaus talpumas.Akumuliatoriaus talpumas tiesiogiai priklauso nuo švino plokštelių masės, taigi, paprastai kalbant, kuo sunkesnis akumuliatorius, tuo jo talpumas didesnis.

standartu-konvensijos-lentele-1lentRezervinis talpumas (matuojamas minutėmis - min.)

Rezervinis talpumas - tai laiko tarpas, per kurį akumuliatorius užtikrina 25A srovę esant +26,7°C temperatūrai iki akumuliatoriaus įtampa nukris iki 10,5V.Tai yra laikas, per kuri, neveikiant generatoriui,visiškai įkrautas akumuliatorius užtikrins visų būtinų automobilio įrengimų darbą važiuojant naktįblogomis oro sąlygomis. Ši akumuliatoriaus charakteristika yra tikslesnis talpumo apibūdinimas, tačiau plačiai nėra vartojama. Startinė srovė (matuojama amperais - A)

Tai maksimali pastovaus dydžio srovė, tenkinantižemiau nurodytas sąlygas. Čia didžiausia painiava kyla dėl skirtingų standartųtaikymo, todėl žemiau pateikti trumpi keliųdažniausiai taikomų standartų apibrėžimai.

1. DIN (Vokietijos pramoninis standartas)Temperatūra -18°C.

Visiškai įkrautas akumuliatorius iškraunamas startine srove. Po 30s įtampa turi būti ne mažesnė kaip 9V, po 150s - nemažesnė kaip 6V.

2. SAE (Amerikos standartas)Temperatūra -18°C. Visiškai įkrautas akumuliatorius iškraunamas startine srove. Po 30s įtampa turi būti ne mažesnė kaip 7,2V.

3. IEC (Tarptautinė elektrotechnikos komisija)Temperatūra -18°C.

Visiškai įkrautas akumuliatorius iškraunamas startine srove. Po 60 s įtampa turi būti ne mažesnė kaip 8,4V.

4. EN (Europos standartas)Temperatūra -18°C. Visiškai įkrautas akumuliatorius iškraunamas startine srove. Po 10s įtampa turi būti ne mažesnė kaip 7,5V, po 90s - nemažesnė kaip 6V.Taigi vieno ir to paties akumuliatoriaus startinė srovė, taikant skirtingus standartus, gali skirtis 30%. Perkant akumuliatorių, patartina pasižiūrėti, kokiu standartu žymima startinė srovė. Standartų konversijos lentelėje (1 lent.) parodyta kaip įvairūs standartai atitinka tarpusavyje. Perkant akumuliatorių, būtina atsižvelgti į automobilio ar akumuliatoriaus gamintojo rekomendacijas. Tačiau akumuliatoriaus talpumas ir startinė srovė negali būti mažesni, nei rekomenduojami gamintojo konkrečiam automobiliui konkrečioms klimato sąlygoms.Esant šaltoms žiemoms, neapsiriksite pirkdami akumuliatorių su didesne nei rekomenduojama startine srove. Toks akumuliatorius lengviau pasuks sustingusį nuo šalčio variklį. Be to, akumuliatoriui senstant, jo startinė srovė mažėja.Dyzeliniams varikliams užvesti turi būti naudojami akumuliatoriai su didesne startine srove dėl dviejų priežasčių : dyzelinio variklio kompresija yra apytikriai 3,5 karto didesnė nei benzininio; benzininis variklis užsiveda esant 40 apsukų per minutę, o dyzeliniam varikliui užvesti būtina pasiekti 60 apsukų per minutę.Imlumas srovei - įkrovimui (matuojamas minutėmis - min.)Tai viena svarbiausių akumuliatoriaus kokybinių charakteristikų, nustatoma eksperimento būdu.Akumuliatorius iškraunamas iki 50% jo talpumo ir įkraunamas 50A srove esant 14,5V įtampai.

varta-bandymas-2graf2 grafikas sudarytas pagal bandymus su 36Ah talpumo ‘VARTA standart’ serijos akumuliatoriumi. Skirtingų spalvų kreivės rodo rezultatus, gautus esant skirtingoms temperatūroms. Kreivė rodo, kokio stiprumo įkrovimo srovę akumuliatorius sugeba priimti įkrovimo metu. Visas akumuliatoriaus priimto krūvio kiekis per tam tikrą laiką yra proporcingas plotui tarp kreivės ir koordinačių.Imlumas srovei - tai akumuliatoriui reikalingas laikas, per kurį jis įsikrauna iki pradinio įkrovimo lygio. Akivaizdu, kad ši savybė labai priklauso nuo temperatūros. Prie 50°C temperatūros akumuliatorius įsikrovė per 30 min., kai esant 20°C temperatūrai prireikė 50min.

Praktikoje vartojama tokia sąvoka: kiek laiko turi dirbti variklis, kad, esant -18°C temperatūrai, akumuliatorius atgautų visą energiją atiduotą normaliam variklio užvedimui.Bandymais nustatyta, kad ‘VARTAstandart‘ serijos akumuliatoriui reikia 20min., ‘BlueDynamic‘ - 18min., ‘Silver Dynamic‘ - 15min. Tai geriausi rodikliai tarp visų akumuliatorių gamintojų.Kasdieniame gyvenime šaltu metų laiku važinėjant mieste trumpais atstumais, kai tenka dažnai užvesti varikli, ir variklis dirba tik keliolika minučių, akumuliatorius, kurioimlumas srovei geras, greičiau įsikraus, mažiau dėvėsis ir ilgiau tarnaus.Temperatūra turi lemiamą įtaką tokioms charakteristikoms kaip startinė srovė ir imlumas srovei. Tai tiesiogiai susiję su cheminės reakcijos greičio priklausomybe nuo temperatūros.‘Neaptarnaujamas‘ akumuliatorius

Akumuliatorius gali būti vadinamas ‘neaptarnaujamu’, kai atitinka šiuos reikalavimus:akumuliatorius įkraunamas 21 parą 14,4V įtampa esant 40°C temperatūrai. Per visą šį laiką vandens sunaudojimas negali būti didesnis negu 6g/Ah.Tai reiškia, kad pvz. 60Ah akumuliatoriaus, jeigu jis yra ‘neaptarnaujamas’, svoris testometu neturi sumažėti daugiau kaip 60Ah x 6 g/Ah = 360g. 2 graf.

akumuliatoriaus-kokybeBendrą akumuliatoriaus kokybę lemia 4 pagrindiniai kriterijai: talpumas, imlumas srovei,startinė srovė ir tarnavimo laikas. Visa bėda, kad šie kriterijai tarpusavyje susiję ir, didinant vieną, nukenčia kitas. Pavyzdžiui, norint padidinti startinę srovę, reikia didinti plokštelių plotą. Kadangi akumuliatoriaus dydis ribotas, daroma daugiau plonesnių plokštelių. Taip didėja bendras plotas ir startinė srovė. Tačiau suplonėjusios plokštelės tampa jautresnės vibracijai ir aktyviosios medžiagos erozijai. Taip sutrumpėja tarnavimo laikas.

Negalima didinti vieno kriterijaus reikšmės, nesumažinant kitų. Tai panašu į funkciją su keturiais kintamaisiais.Akumuliatoriaus kokybę lemia tai, kaip yra gerai tarpusavyje subalansuotos charakteristikos.Visos šios charakteristikos svarbios, tačiau paprastai akumuliatoriaus tinkamumą vienam ar kitam automobiliui nusako dvi - talpumas ir startinė srovė.

Kam reikalingas talpumas?Automobilio generatoriaus funkcija - aprūpinti elektros prietaisus srove bei užtikrinti akumuliatoriaus įkrovimą.

Paprastai generatoriaus galia priklauso nuo automobilio dydžio ir gamyklinės elektros įrangos. Pavyzdžiui, ‘VW Golf’ montuojami generatoriai gali tiekti 45 - 60 A stiprumo srovę,‘Opel Vectra’ - 70 A, ‘Audi 100‘ - 90 A, BMW7kl.-120A. Dabar, žinodami, kokio dydžio srovę gali tiekti generatorius, skaičiuokime, kokio dydžio srovės gali reikėti automobilio elektros prietaisams.

2 lentelėje pateikti duomenys apie įvairių automobilio standartinės įrangos prietaisų naudojamas sroves. Akivaizdu, kad maksimalus galimas srovės poreikis gerokai viršija generatoriaus galimybes.Be abejo, nedaug atsiras važinėjančių su visais įjungtais prietaisais, tačiau ir realiose situacijose srovės poreikis gali viršyti generatoriaus galimybes. Pavyzdžiui, važiuojant žiemą, kai įjungtas degimas, įpurškimas, žibintai, stiklo ir veidrodžių šildytuvas, radijas, valytuvai, salono ventiliatorius. Vidutinio automobilio naudojama srovė yra 70A. Generatoriaus srovė 70A.

Taigi jau šiuo atveju generatorius dirbs maksimaliu galingumu. Tačiau tereikia įjungti posūkį ar dar kokį nors kitą prietaisą, ir srovės sunaudojimas viršys generatoriaus galimybes. Šiuo atveju trūkstama srovė bus tiekiama iš akumuliatoriaus. Tokiu atveju akumuliatorius bus iškraunamas. Automobilyje dažnai būna sumontuota papildoma įranga: stiprintuvas,mobiliojo telefono įranga, papildomi žibintai, radijo ryšys, švyturėliai ir t.t. Taigi situacija,kai akumuliatorius užuot įkraunamas būna iškraunamas, gali pasitaikyti gana dažnai. Tuo labiau, kad elektros prietaisai sendami naudoja daugiau energijos, o generatorius gamina mažiau.

Nevažinėkite be reikalo įjungę elektros prietaisus. Taip pailginsite akumuliatoriaus tarnavimo laiką ir sutaupysite kuro. Akumuliatoriaus talpumas ir yra skirtas aprūpinti prietaisus elektros srove tokiais kritiniais atvejais, kai generatoriaus tiekiamos srovės neužtenka. Kuo daugiau yra elektros įrangos, tuo didesnio talpumo akumuliatorių rekomenduojama montuoti į automobilį. Jeigu automobilyje sumontuota papildoma elektros įranga, naudojanti didelę srovę, būtina įmontuoti galingesni generatorių, galinti užtikrinti reikiamą srovės tiekimą.

Antraip bet kokio talpumo akumuliatorius bus nuolat iškraunamas. Kitas kritinis atvejis - generatoriaus gedimas kelyje. Akumuliatoriaus talpumas lems,kaip toli dar bus galima nuvažiuoti. Tokiam naktiniam važiavimui vidutinis automobilis naudoja 26 A srovę. Su 62 Ah talpos akumuliatoriumi teoriškai galima važiuoti 62Ah /26A = 2 h 20min. Praktiškai apie 1 valandą.

Be abejo, po tokio važiavimo akumuliatorių būtina kuo skubiau įkrauti.

startine-sroveKokios reikia startinės srovės? Startine srove vadinama akumuliatoriaus atiduodama srovė, kurią naudoja starteris variklio užvedimo metu.Kiekvieno automobilio startinės srovės dydis priklauso nuo į jį įmontuoto variklio dydžio ir atitinkamo starterio galingumo.Vidutinio dydžio automobilių startinės srovės būna 70 - 120A, o didelių automobilių - 200 - 250A.

Tačiau to paties automobilio startinė srovė gali kisti,atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą. Šaltam varikliui paleisti reikia atlikti didesnį darbą,sunaudoti daugiau energijos, taigi ir startinė srovė bus didesnė. 3 grafike parodyta, kaip keičiasi, atsižvelgiant į temperatūrą,akumuliatoriaus startinė srovė ir startinė srovė, reikalinga varikliui paleisti. 3 lentelėje parodyta, kaip keičiasi akumuliatoriaus ir starterio srovės kintant temperatūrai.Tik artėjant prie - 29°C temperatūros, 55Ah akumuliatoriaus srovė susilygina su starterio srove, o 62Ah akumuliatoriaus srovė yra truputi didesnė.

Esant - 29°C temperatūrai,sutvarkytas variklis užsives tiek su vienu, tiek su kitu akumuliatoriumi. Bet tai tik teorija,praktiškai akumuliatorius niekad nebūna visiškai įkrautas (ypač žiemą), pavažinėtas variklis sunkiau užsiveda. Be to susidaro srovės nuostoliai dėl senos izoliacijos,nesutvarkytų starterio relės kontaktų bei padilusių anglinių šepetėlių.Pagal DIN standartą akumuliatorius tokią srovę gali tiekti ne mažiau kaip 30 sekundžių.

Taigi, spiginant 25 laipsnių šalčiui, turite galimybę kokius 4 kartus pabandyti užvesti varikli. Sutvarkytas variklis užsives iš pirmo karto, o po 4 karto daugiau nevarkite, nes iškrautas akumuliatorius greitai užšals. Verčiau susiraskite buksyravimo lyną ar‘krokodilus‘ ir kitą vairuotoją su tvarkingu automobiliu.Ypač užvedimą apsunkina vasarinis tepalas. Žiemą naudokite pusiau sintetini 10W40 arbas intetinį 5W40 tepalą. Pakeiskite senus aukštos įtampos laidus ir žvakes. Patikrinkite starterio kabelio izoliaciją ir kontaktus.Taupant pinigus galima montuoti ir 55Ah akumuliatorių, jeigu tokį rekomenduoja gamintojas, tačiau 62 Ah akumuliatoriaus pranašumas akivaizdus. Be abejo, tai tik konkretus pavyzdys su pačiais populiariausiais akumuliatoriais. Tačiau parinkdami akumuliatorių konkrečiam automobiliui, įsitikinkite ar nėra kito tinkamo galingesnio akumuliatoriaus.Taip pat būtina vadovautis akumuliatorių gamintojo rekomendacijomis, parengtomis konkrečiai klimato juostai.

Automobiliui, važinėjančiam Prancūzijoje ar Vokietijoje pilnai pakanka 44 - 50Ah akumuliatoriaus, tačiau Skandinavijoje ar Lietuvoje tam pačiam automobiliui prireiks 55 -62Ah akumuliatoriaus.

ikrovimo-sistema4. Kaip patikrinti akumuliatorių ir automobilio įkrovimo sistemą?

Akumuliatoriai tikrinami specialiais prietaisais, tačiau jie yra brangūs ir ne visiems prieinami. Paprasčiausiam patikrinimui reikalingi šie prietaisai: skaitmeninis testeris, areometras ir apkrovos testeris. Šiuolaikiniai akumuliatoriai gaminami be sekcijų kamštelių ir patikrinti juose elektrolito tankį, nesugadinant akumuliatoriaus, neįmanoma. Žemiau aprašytiems tikrinimo būdams pakanka tik elektroninio testerio.

Kokie faktoriai daro įtaką akumuliatoriaus ilgaamžiškumui? Tai aukšta temperatūra, gilios ilgalaikės iškrovos, per įkrova ir vibracija.Aukšta temperatūra spartina koroziją, ir švino plokštelės greičiau suyra. Pastovaus karšto klimato šalyse akumuliatoriaus vidutinis tarnavimo laikas 2 metai, tuo tarpu Vidurio ir Šiaurės Europos šalyse akumuliatorius tarnauja 4-5 metus. Klimato nepakeisi, tačiau kitus faktorius būtina pašalinti. Kokie procesai vyksta veikiant šiems faktoriams, aprašyta Įtampa (t=25°C) antrame skyriuje.

Prisiminkite tai, tikrindami akumuliatorių ir automobilio elektros įrangą. Labai daug vairuotojų įsitikinę, kad didžiausias akumuliatoriaus priešas yra šaltis. Toks įspūdis susidaro, kai, atėjus pirmiems šalčiams, pribaigtas akumuliatorius nebe sugeba pasukti starterio. Tačiau jeigu akumuliatorius yra įkrautas, o automobilio generatorius dirba gerai, tai jokie šalčiai nebaisūs. Lentelėje galite pamatyti akumuliatoriaus užšalimo temperatūrą, esant įvairiems įkrovos lygiams.Nepalikite iškrauto akumuliatoriaus žiemą lauke, nes susidarantys ledo kristalai ardo švino plokštelių aktyviąją masę ir gadina vokus - separatorius. Toks akumuliatorius jau netinkamas naudoti.Kaip patikrinti akumuliatorių

Reguliarūs tikrinimai padeda greičiau aptikti elektros įrangos sutrikimus ir pailginti akumuliatoriaus amžių.

BŪTINAI LAIKYKITĖS DARBO SAUGOS REIKALAVIMŲ

➢ Patalpos turi būti gerai vėdinamos.

➢ Atidarius automobilio kapotą palaukite kelioliką sekundžių prieš jungdami prietaisus prie akumuliatoriaus. Per tą laiką išsisklaidys vandenilio dujos, jei jos buvo susikaupusios po kapotu.

➢ Nerūkykite ir nenaudokite ugnies prie įkraunamo akumuliatoriaus.

➢ Su metaliniais įrankiais neužtrumpinkite akumuliatoriaus gnybtų.

➢ Norėdami nuvalyti akumuliatorių, pirmiausia naudojamu skuduru perbraukite akumuliatorių kuo arčiau jo dugno. Tik po to valykite dangtį. Stenkitės nenaudoti sintetinių skudurų.

Pirmiausia patikrinkite akivaizdžius dalykus:

-ar pakankamai įtemptas generatoriaus dirželis-ar elektrolitas apsemia 1 - 1,5cm švino plokšteles (‘aptarnaujamuose‘ akumuliatoriuose)

-ar akumuliatoriaus poliai, laidai ir gnybtai nepažeisti ir nesurūdiję-ar sujungimai ir pritvirtinimai yra geri-ar pats akumuliatorius gerai pritvirtintas savo vietoje-ar akumuliatoriaus korpusas švarus.

Patikrinkite akumuliatoriaus įtampą. Jeigu įtampa mažesnė negu 12,40V, įkraukite akumuliatorių. Jeigu automobilis tik ką važiavo arba akumuliatorius buvo įkraunamas, reikia pašalinti paviršinę įkrovą.Tai galima padaryti trimis būdais:

1. Palikite akumuliatorių ramybėje 2 - 3 valandas.

2. Įjunkite automobilio ilgas šviesas penkioms minutėms, paskui dar penkias minutes palaukite.

3. Su akumuliatoriaus apkrovos testeriu duokite akumuliatoriui 15s apkrovą, lygią pusei jo startinės srovės, o po to dar penkias minutes palaukite. Pirmas būdas akumuliatoriui patikrinti yra akumuliatoriaus įtampos tikrinimas suvoltmetru arba elektrolito tankio tikrinimas su areometru. Pagal elektrolito tankį arba įtampą ant atjungto akumuliatoriaus gnybtų (žr. 4 lentelę) galima nustatyti akumuliatoriaus įkrovimo būklę. Areometro parodymai bus klaidingi, jeigu elektrolito tankis bus matuojamas tik ką papildžius akumuliatorių vandeniu.

Temperatūra turi labai didelę įtaką elektrocheminiams procesams. Todėl būtina padaryti pataisas, jeigu aplinkos temperatūra yra kitokia negu +25°C. 5 lentelėje pateikiama temperatūros pataisų skalė. Pagal ją pridėkite arba atimkite (pagal ženklą prieš skaičių) pataisos dydį prie gautų matavimų reikšmės. Kai kurie akumuliatoriai turi įmontuotą areometrą (‘akutę’), kuris rodo tik vienos iš šešiųsekcijų būklę. Todėl nepatingėkite patikrinti akumuliatoriaus, net jeigu akutė rodo, kadviskas gerai.

Akumuliatorių reikia keisti, jeigu:

1. Matuojant elektrolito tanki visose sekcijose, skirtumas tarp mažiausio ir didžiausioelektrolito tankio yra didesnis nei 0,04. Tai reiškia, kad akumuliatoriuje yranusilpusių arba ‘mirusių’ sekcijų.

2. Po įkrovimo akumuliatorius neįsikrauna iki 80% (įtampa < 12,50V; elektrolitotankis <1,250 kg/l) .

3. Voltmetras rodo 0V. Vadinasi, akumuliatoriaus vidinė grandinė pažeista.

4. Voltmetras rodo 10,45 - 10,65V. Vadinasi, viena iš sekcijų yra ‘užtrumpinta’. Taip atsitinka susilietus plokštelėms dėl vibracijos arba esant labai daug nuosėdų. Jeigu akumuliatorius geras ir yra įkrautas (įtampa didesnė negu 12.50V), tai patikrinkite akumuliatorių su apkrova.

Tai galima atlikti trimis būdais:

1. Įjunkite automobilio ilgas šviesas penkioms minutėms.

2. Padarykite, kad automobilis neužsivestų (pvz., išjungę degimą, atjunkite centrinįaukštos įtampos laidą) ir 15s pasukite variklį su starteriu.

3. Su akumuliatoriaus apkrovos tikrintuvu duokite akumuliatoriui 15s apkrovą, lygią pusei jo startinės srovės.Apkrovos metu įtampa ant akumuliatoriaus gnybtų neturi nukristi žemiau 9,7 V. Jeigu temperatūra ne 25°C, tai parodymų reikšmes patikslinkite pagal lentelę.Atjungę apkrovą, palaukite 5 minutes. Per ši laiką akumuliatorius turi ‘atsigauti’ iki 50% ar daugiau įkrovos. Jeigu akumuliatoriaus įtampa nukrenta žemiau nurodytos,akumuliatorius ‘neatsigauna’ arba nebe pasuka variklio, tai jį reikėtų pakeisti. Jei akumuliatorius patikrinimą atlaikė, reikėtų jį įkrauti, kadangi tikrinimo metu jis buvo gerokai iškrautas. Norint tiksliai nustatyti priežastį, dėl kurios akumuliatorius sugedo, reikia pamatuoti elektrolito tankį visose sekcijose. Šiuo atveju iškyla problema su naujausiais‘neaptarnaujamais’ akumuliatoriais, kadangi jie neturi sekcijų kamštelių. Nesugadinęs akumuliatoriaus, elektrolito tankio nepamatuosi. Jeigu akumuliatorius aukščiau aprašytus testus atlaikė, tai jis yra geras ir nėra reikalo lįsti į jo vidų. Tačiau jeigu akumuliatorius tikrinimo neatlaikė ir būtinai reikia sužinoti gedimo priežąstį, tuomet nulupkite viršutinę etiketę. Po etikete į akumuliatoriaus dangtį yra įlieti sekcijų kamščiai. Juos reikia išlupti peiliu ar atsuktuvu. Žemiau (6 lentelė) rasite keletą dažniausiai pasitaikančių gedimų pavyzdžių ir jų požymių aprašymus.

akumuliatoriaus-gedimai

Būna du pagrindiniai garantiniai akumuliatorių gedimo atvejai:

1. Trumpas jungimas sekcijoje įvyksta susilietus teigiamų ir neigiamų plokštelių grupėms. Taip atsitinka dėl paklaidų montuojant plokšteles į akumuliatorių, kai pažeidžiamas vokas - separatorius.

2. Elektros grandinė trūksta dėl nekokybiško tiltelių tarp sekcijų suvirinimo.Šiuolaikiniuose akumuliatoriuose pertvaros trūkimas tarp sekcijų pasitaiko itin retai.Gamyklos brokas paprastai išaiškėja per 3 - 4 akumuliatoriaus eksploatavimo mėnesius.Tad jeigu akumuliatorius buvo naudotas ilgiau kaip pusmeti ir sugedo, tai 99% tikimybė,kad jis buvo netinkamai naudojamas.Kaip patikrinti įkrovimo sistemą

Automobilio įkrovimo sistema sudaryta iš nuolatinės srovės generatoriaus, įtampos reguliatoriaus, akumuliatoriaus ir indikatoriaus arba indikatoriaus lemputės. Įkrovimo sistemos paskirtis, dirbant varikliui, aprūpinti elektros energija degimo sistemą, žibintus,prietaisus ir įkrauti akumuliatorių.Dažniausias gedimas - generatoriaus dirželio susidėvėjimas. Todėl patikrinkite jį pirmiausiai. Jeigu generatoriaus dirželis nesusidėvėjęs ir pakankamai įtemptas, o akumuliatorius geras, užveskite variklį ir palaikykite kelioliką sekundžių veikianti 2000aps./min. Voltmetras, prijungtas prie akumuliatoriaus gnybtų, dirbant varikliui ir esant -+20°C, turi rodyti 13,9 -14,5V įtampą.

Įtampos reguliatoriai turi temperatūros kompensatorius. Tai leidžia tinkamai įkrauti akumuliatorių neatsižvelgiant aplinkos sąlygas. Aplinkos temperatūrai krintant, įkrovimo įtampa kyla ir taip įveikiama didėjanti akumuliatoriaus vidinė varža. Kylant aplinkos temperatūrai vyksta, atvirkštinis procesas.13,9 - 14,5V įtampa turi išlikti ir įjungus visus automobilyje esančius elektrą naudojančius prietaisus.Jeigu įkrovos įtampa, aplinkos temperatūrai esant per 0°C, yra didesnė kaip 15,1V, dažnai tenka papildyti elektrolitą vandeniu, akumuliatorius įkaista ir jaučiate supuvusių kiaušinių kvapą šalia akumuliatoriaus, tai automobilio akumuliatorius per įkraunamas.Dažnai vairuotojai, manydami, kad jų automobilio generatorius ir įtampos reguliatorius veikia ‘automatiškai’, visai nesuka galvos dėl šių dalykų. Tačiau stiprūs elektromagnetiniai laukai, atsirandantys dėl žaibų, temperatūros svyravimai, vibracija,drėgmė šią ‘automatiką’ išveda iš pusiausvyros. Tuomet per aukšta akumuliatoriaus įkrovimo įtampa pradeda veikti akumuliatorių.Jeigu įtampa yra mažesnė nei 13,9V, tai reiškia, kad įkrovimo sistema dirba blogai.Jeigu įkrovos įtampa yra gera, tačiau įjungus visus elektrą naudojančius prietaisus krenta,tai reiškia, kad generatorius yra per mažo galingumo. Kiekvienas papildomai įjungtas elektros prietaisas taip pat naudoja elektros energiją iš akumuliatoriaus, kadangi, net ir dirbant varikliui, esant tokiai įtampai, generatoriaus gaminamos srovės vos pakanka degimo sistemos darbui užtikrinti. Netgi normaliai dirbant generatoriui, po kiekvieno variklio užvedimo reikia 20 minučių variklio darbo, kad akumuliatorius atgautų atiduotą energiją. Jeigu automobilyje įrengti papildomi žibintai, garso stiprintuvas, mobilusis ryšys, ventiliatorius, kondicionierius ir dažnai važinėjate trumpais atstumais, tai generatoriaus galingumo nebe užtenka, kad akumuliatorius būtų visiškai įkraunamas.Tokiu būdu akumuliatorius po kiekvienos iškrovos nebūna įkraunamas. Iškrovos, didesnės negu 50% akumuliatoriaus galios gerokai sutrumpina akumuliatoriaus amžių.

Jeigu automobilyje daug elektros įrangos (ypač ne gamyklinės), tai normalu, kad akumuliatorius tarnaus tik 2 metus. Taksi ir specialiųjų tarnybų automobiliuose esantys akumuliatoriai retai kada tarnauja ilgiau nei 12 – 18 mėnesių.Ypač reikia būti atidiems esant šaltiems orams. lškrautas akumuliatorius gali greitai užšalti.Jeigu automobilio įranga dirba gerai, akumuliatorius taip pat geras, tačiau, tikrinant akumuliatorių, jis niekada nebūna visiškai įkrautas, tai reikėtų patikrinti akumuliatoriaus parazitinę apkrovą. Parazitinė apkrova - tai srovė, kurią naudoja automobilio elektros įranga, kai užvedimo raktelis ištrauktas. Tai gali būti signalizacija, radijas, ryšio priemonės, laikrodis, kompiuteris ir pan.Parazitinė apkrova paprastai būna 20 – 125mA (0,02 - 0, 125A) .Norint pamatuoti parazitinę apkrovą, reikia:1. Išjunkite variklį ir degimą (ištraukite raktelį).2. Blokuokite kapoto apsaugos jungiklį.3. Įjunkite automobilio signalizaciją.4. Testerio žnyplėmis apimkite visus laidus ir kabelius, prijungtus prie akumuliatoriaus teigiamo arba neigiamo poliaus.5. Jeigu parazitinė apkrova didesnė kaip 125mA, tai, išimdami ir įstatydami paeiliui po vieną saugiklius, nustatykite,kuris iš elektros prietaisų naudoja daugiausia srovės.Nepalikite automobilio su įjungta signalizacija ilgiau kaip 2 savaites. Per tiek laiko signalizacija budėjimo režimu gali iškrauti akumuliatorių. Kodėl taip atsitinka?Signalizacija budėjimo režimu nuolat naudoja 0,08 - 0,1A srovę.

Per parą sunaudojamas 24h X 0,09A = 2,16Ah talpumas.Per dvi savaites vien tik signalizacija sunaudos 14 X 2,16Ah = 30,24Ah talpumo.Tai yra pusė 62Ah talpos akumuliatoriaus talpumo. Netgi ir visiškai įkrautas akumuliatorius bus gerokai nusilpęs. Gali kilti problemų su automobilio užvedimu. Jeigu akumuliatorius ne pirmos jaunystės, nenustebkite, jog neveiks netgi centrinis užraktas,valdomas distanciniu pulteliu.Tačiau nenustebkite, jeigu prabangaus automobilio parazitinė apkrova bus 0,3 - 0,5A.Jame gali būti įrengta navigacinė sistema, video aparatūra, 2 signalizacijos. Tiesiog tokio automobilio akumuliatorius tarnaus trumpiau. Kaip patikrinti starterio srovę

1. Padarykite, kad automobilis neužsivestų (pvz., išjungę degimą, atjunkite centrinį aukštos įtampos laidą).

2. Prijunkite testerį, kaip ir parazitinės srovės matavimo atveju. 10 pav.

3. Paprašykite kolegos, kad pabandytų ‘užvesti’ variklį, bet neilgiau kaip 15s.

4. Išmatuokite starterio srovę.7 lentelėje pateikti didžiausi leistini starterio srovių dydžiai esant žemai temperatūrai.Jeigu testerio parodymai viršija nurodytus dydžius, būtina tvarkyti starterį arba jo elektros grandinę.

Pagrindinės priežastys: netvarkingi kontaktai, oksidacija, kabelių korozija, sutrūkinėjusi izoliacija, susidėvėję starterio angliniai šepetėliai, pažeista starterio apvijų izoliacija.

5. Kaip pakeisti akumuliatorių

Jeigu automobilio ar papildomos elektros įrangos (garso aparatūros, signalizacijos, ryšio priemonių) gamintojas nekelia specialių reikalavimų ar sąlygų, tai:

akumuliatoriaus-tikrinimas1. Išjungti varikli ir visus įrenginius, naudojančius elektros energiją. NIEKADA nebandykite atjungti akumuliatoriaus veikiant varikliui. Akumuliatorius automobilio elektros sistemoje veikia kaip filtras, išlyginantis nuolatinės srovės pulsavimą.Pulsuojanti srovė gali sugadinti brangią elektros įrangą (kompiuteri, radiją, įkrovimo sistemą ir pan.).

2. Naudodamiesi metaliniais įrankiais, venkite trumpo sujungimo.

3. Pirmiausia atjunkite neigiamo poliaus gnybtą, paskui teigiamo poliaus gnybtą.

4. Atsukite ir nuimkite akumuliatoriaus laikiklį.

5. Iškelkite seną akumuliatorių ir į jo vietą įstatykite naują.

6. Prisukite atgal akumuliatoriaus laikiklį ir priveržkite taip, kad akumuliatorius neklibėtų ir tvirtai laikytųsi savo vietoje.

7. Nuo akumuliatoriaus polių ir laidų gnybtų nuvalykite švino oksidą ir nešvarumus bei sutepkite.

8. Pirmiausia prijunkite teigiamo poliaus gnybtą, paskui neigiamo. Patikrinkite, ar pakankamai priveržėte gnybtus.

9. Jeigu ant seno akumuliatoriaus yra papildomos dalys (poliaus dangtis, alkūnė,vamzdelis, laikikliai, kamšteliai ir pan.), tai nuimkite tas dalis ir, jeigu reikia,sumontuokite ant naujo.

10. Palikite bent vieną dujų angą atvirą (šis patarimas galioja ir senam akumuliatoriui) .starterio-sroviu-dydziai-7lentele

6. Akumuliatoriaus įkrovimas

Akumuliatoriai parduodami jau įkrauti. Jei nusipirkote naują akumuliatorių, galite jį statyti į automobilį. Tačiau ilgai nevažinėjant ar po automobilio gedimo, kai teko ilgai ir be rezultatų sukti starterį, akumuliatorių tenka įkrauti iš naujo.

1. Atjunkite ir išimkite akumuliatorių iš automobilio.

2. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

3. Naudokite tik tam skirtus nuolatinės srovės įkroviklius. Starterio galia kW

Starterio naudojama srovė A (-29°C)Vidutinių automobilių 1~150 Didelių automobilių 1.4~200 Diesel2~2507 lent.

4. Akumuliatoriaus teigiamą polių prijunkite prie įkroviklio teigiamo išėjimo gnybto,o neigiamą polių - prie įkroviklio neigiamo išėjimo gnybto.

5. Įkroviklį junkite tik po to, kai prijungtas akumuliatorius, o išjunkite baigus įkrovimą ir prieš atjungdami akumuliatorių.

6. Rekomenduotina įkrovimo srovė (amperais, A) : 1/10 akumuliatoriaus talpumo(Ah) .

7 .Jeigu akumuliatorius kaista, sumažinkite srovę per pusę ir tęskite įkrovimą. Kaista akumuliatoriai, kurių plokštelės yra smarkiai sulfatuotos.

9. Pakankamai įkrauto akumuliatoriaus rūgšties tankis yra 1,265 kg/l, o įtampa tarpgnybtų 12,5V, esant +25°C.

10. Patikrinkite rūgšties lygį ir, jeigu reikia, papildykite distiliuotu vandeniu.Niekada nepilkite rūgšties! Geriausia pilti distiliuotą vandenį.Stipriai iškrautą akumuliatorių reikia įkrauti ne mažiau kaip 20 valandų. Po 4 - 5 valandųįkrovimo srovė pasidaro labai maža ir atrodo, kad įkrovimas jau baigėsi. Tačiau kaip tiktuo metu prasideda svarbi įkrovimo fazė, kai susiformavę sulfatai paverčiami į aktyviąjąmasę. Jeigu nereikia niekur skubėti, tai pakentėkite, ir akumuliatorius tarnaus gerokaiilgiau. Tik ką atjungtas nuo įkroviklio akumuliatorius rodo didesnę įtampą, negu turėtų.Taip yra dėl ‘paviršinės įkrovos‘ efekto. Šis efektas dingsta po 2 - 3 valandų.

Kaip praktiškai nustatyti, ar akumuliatorius įkrautas, nelaukiant visų ‘efektų’ pabaigos?

Teisingai atjunkite įkroviklį ir prie akumuliatoriaus gnybtų prijunkite voltmetrą. Keliolika sekundžių matysite, kaip krinta įtampa tarp akumuliatoriaus gnybtų. Palaukite, kol įtampa nusistovės. Jeigu voltmetras rodo ne mažiau kaip 13,9V, tai akumuliatorius įkrautas.

7 .Kaip saugoti nenaudojamą akumuliatorių

Visiškai įkraukite akumuliatorių ir laikykite sausoje, vėsioje vietoje. Jeigu nenaudojamą akumuliatorių paliekate automobilyje, atjunkite neigiamą gnybtą. Patikrinkite akumuliatoriaus būklę kas 6 mėn. Jeigu akumuliatorius ‘neaptarnaujamas’ užtenka patikrinti kas 9 - 12 mėn.) ir, jeigu reikia, papildomai įkraukite.Nepalikite neįkrauto akumuliatoriaus.

8. Pagalbinis užvedimas nuo kito akumuliatoriaus

1. Naudokite tik tam specialiai skirtus laidus.

2. Akumuliatoriai turi būti tos pačios įtampos.

3. Abiejų automobilių varikliai turi būti išjungti.

4. Vienu laidu sujunkite abiejų akumuliatorių teigiamus polius. Kito laido vieną galą prijunkite prie padedančio automobilio akumuliatoriaus neigiamo poliaus, o kitą galą- prie neužsivedančio automobilio kėbulo taip, kad liestųsi su pliku metalu - ‘mase’ ir prijungimo vieta būtų nutolusi nuo akumuliatoriaus. Vadovaukitės automobilio užvedimo instrukcija. Bandykite užvesti automobili ne ilgiau kaip 15 sekundžių.

DĖMESIO! Jeigu automobilyje yra procesorinė degalų įpurškimo ir degimo valdymo sistema (vadinamas kompiuteris), tai niekada neužvedinėkite savo automobilio nuo kito,kai jame dirba variklis. Užsivedus automobilio varikliui ir dirbant padedančiojo automobilio varikliui, abiejų automobilių elektros sistemos kuri laiką lieka sujungtos tarpusavyje. Tai gali sukelti staigų trumpalaikį įtampos šuolį, galintį sugadinti abiejų automobilių kompiuterius.

5. Atjunkite laidus atgaline tvarka.

Narimantas tel. +37068542030

AUVIRAS, UAB

Daugiau informacijos:

AUVIRAS, UAB infopuslapis

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus