Visos reklamos paslaugos, interneto svetainių kūrimas, SEO optimizavimas: info@visainfo.lt

Euro įvedimas Lietuvoje: Klausimai ir atsakymai dėl PVM mokesčio, susiję su euro įvedimu

Euro įvedimas Lietuvoje: Klausimai ir atsakymai dėl PVM mokesčio, susiję su euro įvedimu Euro įvedimas Lietuvoje: Klausimai ir atsakymai dėl PVM mokesčio, susiję su euro įvedimu

Euro įvedimas Lietuvoje: Klausimai ir atsakymai dėl PVM mokesčio, susiję su euro įvedimu. Visose sąskaitose faktūrose ar PVM sąskaitose faktūrose, kuriomis įforminamas prekių ar paslaugų teikimas, išrašytose iki euro įvedimo dienos (iki 2014-12-31), visi duomenys nurodomi litais, o po euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) - eurais, o kaip papildoma informacija (pirkėjui pageidaujant) galima nurodyti ir kita užsienio valiuta (eurais, doleriais ir kt.). VMI interneto svetainėje pateikiami verslo atstovams aktualūs klausimai bei atsakymai, paaiškinimai, taikomos išimtys ir t.t., susiję su Euro įvedimu Lietuvoje.

1. Kokia valiuta (litais ar eurais) turės būti nurodomi duomenys mokestinio laikotarpio PVM deklaracijose FR0600, pateiktose už mokestinius laikotarpius, kurie prasidės nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01)?

Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijų FR0600, pateikiamų už mokestinius laikotarpius, kurie prasidėjo nuo euro įvedimo dienos, visi duomenys turės būti nurodomi eurais.

2. Kokia valiuta (litais ar eurais) turės būti nurodomi duomenys po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01) pateiktose patikslintose ar pavėluotai pateiktose pirminėse mokestinių laikotarpių, kurie prasidėjo ir baigėsi iki euro įvedimo dienos (iki 2014-12-31), PVM deklaracijose FR0600?

Po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01) pateiktose patikslintose ar pavėluotai pateiktose pirminėse mokestinių laikotarpių, kurie prasidėjo ir baigėsi iki euro įvedimo dienos (iki 2014-12-31), PVM deklaracijose FR0600 formos visi duomenys turės būti nurodomi litais. (Šiose PVM deklaracijose litais nurodytas galutines mokėtinas į biudžetą (grąžintinas iš biudžeto) PVM sumas į eurus konvertuos mokesčių administratorius).

3. Kokia valiuta (litais ar eurais) turės būti nurodomi duomenys PVM mokėtojais neįsiregistravusių apmokestinamųjų asmenų pateiktose PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitose FR0608, pateiktose už mokestinius laikotarpius, kurie prasidės nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01)?

PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitų FR608, pateiktų už mokestinius laikotarpius, kurie prasidėjo nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01), visi duomenys turės būti nurodomi eurais.

4. Kokia valiuta (litais ar eurais) turės būti nurodomi duomenys po euro įvedimo dienos pateiktose patikslintose ar pavėluotai pateiktose pirminėse PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitose FR0608 už mokestinius laikotarpius, kurie prasididėjo ir baigėsi iki euro įvedimo dienos (iki 2014-12-31)?

Po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01) pateiktose patikslintose ar pavėluotai pateiktose pirminėse PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitose FR0608 už mokestinius laikotarpius, kurie prasidėjo ir baigėsi iki euro įvedimo dienos (iki 2014-12-31), visi duomenys turės būti nurodomi litais. (Šiose PVM apyskaitose litais nurodytas galutines mokėtinas į biudžetą (grąžintinas iš biudžeto) PVM sumas į eurus konvertuos mokesčių administratorius).

5. Kokia valiuta (litais ar eurais) turės būti nurodomi duomenys po euro įvedimo dienos pateiktose 2014 metų metinėse PVM deklaracijose FR0516 bei pateiktose patikslintose ar pavėluotai pateiktose pirminėse ankstesnių kalendorinių metų metinėse PVM deklaracijose?

Po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01) pateiktose pirminėse 2014 metų ir patikslintose ar pavėluotai pateiktose pirminėse ankstesnių kalendorinių metų metinėse PVM deklaracijose FR0516 visi duomenys turės būti nurodomi litais. (Šiose metinėse PVM deklaracijose FR0516 litais nurodytas galutines mokėtinas į biudžetą (grąžintinas iš biudžeto) PVM sumas į eurus konvertuos mokesčių administratorius).

6. Kaip apskaičiuojama registravimosi PVM mokėtoju prievolės nustatymui po euro įvedimo dienos reikalinga atlygio (už šalies teritorijoje per paskutiniuosius 12 mėnesių patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas) suma (eurais), kai į 12 paskutiniųjų mėnesių laikotarpį patenka atlygis (litais), gautas už kalendorinius mėnesius iki euro įvedimo dienos?

Kai nustatant registravimosi PVM mokėtoju prievolę po euro įvedimo dienos į šios prievolės nustatymui reikalingų paskutiniųjų 12 mėnesių laikotarpį gautą (gautiną) atlygį patenka atlygis, gautas (gautinas) ir už kalendorinius mėnesius iki euro įvedimo dienos, tai registravimosi PVM mokėtoju prievolės nustatymo tikslais šių iki euro įvedimo kalendorinių mėnesių (įeinančių į 12 paskutiniųjų mėnesių laikotarpį) gautas (gautinas) atlygis turi būti perskaičiuojamas (konvertuojamas) į eurus pagal nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą.

7. Kokia valiuta (eurais ar litais) ir kokią PVM sumą turės sumokėti fizinis asmuo už iš kitos valstybės narės į Lietuvą iki euro įvedimo dienos (pvz., 2013-11-30) įvežtą naują automobilį, kai taip pat iki euro įvedimo dienos (pvz., 2013-12-20) šio automobilio įsigijimo PVM sąskaita faktūra buvo pateikta mokesčių administratoriui ir fizinis asmuo gavo (pvz., 2013-12-30) mokesčių administratoriaus pranešimą apie apskaičiuotą mokėtiną į biudžetą PVM sumą (litais) už šį automobilį, o šią PVM sumą PVM įstatyme nustatytu terminu (per 5 darbo dienas po pranešimo gavimo) fizinis asmuo į biudžetą sumokės po euro įvedimo dienos (pvz., 2015-01-05)?

Fizinis asmuo sumokėdamas į biudžetą po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01)apskaičiuotą PVM sumą už klausime nurodytą iki euro įvedimo dienos įsivežtą iš kitos valstybės narės naują automobilį, turi šią PVM sumą sumokėti į biudžetą eurais. Mokėtina į biudžetą PVM suma eurais turėtų būti apskaičiuojama mokesčių administratoriaus pranešime nurodytą mokėtiną į biudžetą PVM sumą litais perskaičiavus (konvertavus ) į eurus pagal nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą.

8. Kokia valiuta (eurais ar litais) turi būti nurodomi duomenys po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01) išrašytose PVM sąskaitose faktūrose, kuriomis įforminamas prekių tiekimas (paslaugų teikimas)?

Po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01) visose PVM mokėtojo išrašytose PVM sąskaitose faktūrose, kuriomis įforminamas prekių tiekimas (paslaugų teikimas) tiek iki euro įvedimo dienos, tiek po euro įvedimo dienos, visi duomenys turi būti nurodomi eurais.

9. Kokia valiuta (eurais ar litais) turi būti nurodomi duomenys po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01) išrašytose PVM sąskaitose faktūrose, kuriomis PVM įstatymo 79 str. 2 dalyje nustatyta tvarka įforminamos už tęstinį laikotarpį iki euro įvedimo dienos (iki 2014-12-31) suteiktos ilgalaikės paslaugos ir patiektos prekės (elektros energijos, dujų, šilumos ir kitų rūšių energijos)?

Po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01) išrašytose PVM sąskaitose faktūrose, kuriomis PVM įstatymo 79 str. 2 dalyje nustatyta tvarka įforminamos už tęstinį laikotarpį iki euro įvedimo dienos (iki 2014 -12-31) suteiktos ilgalaikės paslaugos ir patiektos prekės (elektros energijos, dujų, šilumos ir kitų rūšių energijos), visi duomenys nurodomi eurais.

10. Kokia valiuta (eurais ar litais) nurodomi duomenys po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01) išrašytose kreditinėse ar debetinėse PVM sąskaitose faktūroje, kuriomis tikslinamos iki euro įvedimo dienos (iki 2014-12-31) išrašytos PVM sąskaitos faktūros?

Po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01) išrašytose kreditinėse ar debetinėse PVM sąskaitose faktūrose, kuriomis tikslinamos iki euro įvedimo dienos (iki 2014-12-31) išrašytos PVM sąskaitos faktūros, visi duomenys turi būti įrašomi eurais.

11. Kokia valiuta (eurais ar litais) po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01) turi būti pildomi PVM mokėtojo gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų (FR0671 ir FR0672) duomenys?

Po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01) PVM mokėtojo pildomų išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų (FR0671 ir FR0672) duomenys nurodomi eurais. Jeigu į minėtus registrus įtraukiami duomenys iš PVM sąskaitų faktūrų, išrašytų iki euro įvedimo dienos (iki 2014-12-31) tai tokiose PVM sąskaitose faktūrose litais nurodyti duomenys turi būti konvertuojami į eurus (pagal nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą).

12. Kitoje valstybėje narėje įsikūręs apmokestinamasis asmuo po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01) teikia prašymą grąžinti PVM, sumokėtą Lietuvoje 2014 metais, per savo įsikūrimo valstybės narės sistemą. Kokia valiuta – litais ar eurais bus grąžinamas PVM, priėmus sprendimą jį grąžinti?

Šiuo atveju po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01) užsienio apmokestinamajam asmeniui PVM bus grąžinamas eurais, neatsižvelgiant į tai, kad PVM sąskaitose faktūrose, pagal kurias užsienio apmokestinamasis asmuo prašo grąžinti PVM, prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė ir mokėtinas PVM buvo nurodyti litais. (Grąžinamą iš biudžeto PVM sumą į eurus konvertuos mokesčių administratorius).

13. Kitoje valstybėje narėje įsikūręs apmokestinamasis asmuo 2014 metais per savo įsikūrimo valstybės narės sistemą pateikė prašymą grąžinti PVM, sumokėtą Lietuvoje 2013 metais. Sprendimas dėl PVM grąžinimo buvo priimtas po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01). Kokia valiuta užsienio apmokestinamajam asmeniui bus grąžinamas PVM?

Po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01) priėmus sprendimą dėl PVM grąžinimo, užsienio apmokestinamajam asmeniui PVM bus grąžinamas eurais, neatsižvelgiant į tai, kad PVM sąskaitose faktūrose, pagal kurias užsienio apmokestinamasis asmuo prašo grąžinti PVM, prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė ir mokėtinas PVM buvo nurodyti litais. (Grąžinamą iš biudžeto PVM sumą į eurus konvertuos mokesčių administratorius).

14. Ar išrašytose PVM sąskaitose faktūrose, kuriomis įforminamas prekių tiekimas (paslaugų teikimas) privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu (kuris prasideda praėjus 30 dienų po to, kai Europos Taryba priims sprendimą dėl neatšaukiamai nustatyto euro ir lito perskaičiavimo kurso ir tęsiasi iki 6 mėnesių po euro įvedimo), visus duomenis reikia nurodyti litais ir eurais?

Privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu visose sąskaitose faktūrose ar PVM sąskaitose faktūrose, kuriomis įforminamas prekių tiekimas (paslaugų teikimas), išrašytose iki euro įvedimo dienos (iki 2014-12-31), visi duomenys nurodomi litais, o po euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) - eurais, o kaip papildomą informaciją (pirkėjui pageidaujant) galima nurodyti ir kita užsienio valiuta (eurais, doleriais ir kt.).

Atkreipiame dėmesį, kad privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu prekės ir paslaugos galutinė mokėtina suma, kurią vartotojas turi sumokėti pardavėjui, litais ir eurais turi būti nurodomos prekybos ir paslaugų teikimo vietose, reklamoje, jeigu joje nurodoma prekių ar paslaugų kaina, taip pat energijos (elektros, šilumos, dujų, karšto ir šalto vandens) tiekimo ir komunalinių paslaugų teikimo atvejais – tiekėjų (teikėjų) vartotojams už minėtas prekes (paslaugas) pateikiamose sąskaitose arba mokėjimo pranešimuose ar vartotojams pateikiamame papildomame lape, kuris pridedamas prie sąskaitų ar mokėjimo pranešimų.

15. Ar po euro įvedimo (po 2015-01-01) prekių pirkėjas (paslaugų gavėjas) turėtų priimti prekių (paslaugų) pardavėjo PVM mokėtojo išrašytą nuo 2015-01-01 patiektų prekių (suteiktų paslaugų) PVM sąskaitą faktūrą, kurioje sumos nurodytos ne eurais, o litais?

Pagal Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo (2014 m. balandžio 17 d. Nr. XII-828) 21 straipsnio 1 dalies bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 patvirtinto Nacionalinio euro įvedimo plano 45 punkto nuostatas nuo euro įvedimo dienos apskaitos dokumentai turės būti išrašomi sumas nurodant eurais. Todėl nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) išrašytose PVM sąskaitose faktūrose sumos turės būti nurodomos eurais. Jeigu prekių tiekėjas (paslaugų teikėjas) nuo euro įvedimo dienos išrašytose patiektų prekių (suteiktų paslaugų) PVM sąskaitose faktūrose sumas nurodytų tik litais, tai tokios PVM sąskaitos faktūros neturi juridinės galios, todėl šių prekių (paslaugų) pirkėjas neturi priimti tokių PVM sąskaitų faktūrų bei įtraukti jų į savo apskaitą. Pirkėjas turėtų grąžinti šią PVM sąskaitą faktūrą ją išrašiusiam asmeniui ir pareikalauti, kad jam nedelsiant būtų išrašyta nauja patiektų prekių (suteiktų paslaugų) PVM sąskaita faktūra, kurioje sumos būtų nurodytos eurais. (Pažymėtina, kad pardavėjas turėtų anuliuoti visus neteisingai išrašytos PVM sąskaitos faktūros egzempliorius).

16. Ar nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) išrašomoms PVM sąskaitoms faktūroms turi būti suteikiama nauja serija ir numeracija ar galima tęsti buvusią iki 2015-01-01?

Kadangi euro įvedimą Lietuvos Respublikoje reglamentuojantys bei kiti teisės aktai nereikalauja, kad nuo euro įvedimo dienos išrašomoms PVM sąskaitoms faktūroms būtų suteikiama nauja serija ir numeracija, todėl nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) išrašant PVM sąskaitas faktūras galima tęsti šių dokumentų numeraciją, buvusią iki 2015-01-01, nesuteikiant naujos serijos. Svarbu, kad skirtingose PVM sąskaitose faktūrose nebūtų nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija).

Daugiau informacijos rasite www.vmi.lt

2014-07-21. Valstybinė mokesčių inspekcija. Klausimai ir atsakymai dėl PVM mokesčio, susiję su euro įvedimu. www.vmi.lt

 

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus