ltzh-CNenfrdeplrues

visainfo.lt – visa informacija vienoje vietoje! Įmonių ir verslo info gidas kompiuteryje ir telefone

Individualios įmonės steigimas: Pavyzdiniai individualios įmonės steigimo dokumentai

Individualios įmonės steigimas: Pavyzdiniai individualios įmonės steigimo dokumentai Individualios įmonės steigimas: Pavyzdiniai individualios įmonės steigimo dokumentai

Individualios įmonės steigimas: Pavyzdiniai individualios įmonės steigimo dokumentai. 2010 m. sausio 23 d. įsigaliojo ūkio ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 4-44 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 4-525 „Dėl pavyzdinių individualios įmonės nuostatų ir pavyzdinių individualios įmonės nuostatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo pakeisti pavyzdiniai individualios įmonės nuostatai ir jų pildymo rekomendacijos.

Nuo 2010 m. sausio 28 d. individualias įmones galima steigti elektroniniu būdu naudojantis pavyzdiniais individualios įmonės nuostatais. Individualią įmonę įregistruoti elektroniniu būdu galima prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos adresu www.registrucentras.lt/savitarna/.

individualios imones nuostatai

 

Ūkio ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 4-44

Atsisiųsti pavyzdinius individualios įmonės nuostatus:

Pavyzdiniai individualios įmonės nuostatai (.doc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavyzdinių individualios įmonės nuostatų pildymo rekomendacijos:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2009 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 4-525

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 4-44 redakcija)

PAVYZDINIŲ INDIVIDUALIOS ĮMONĖS NUOSTATŲ PILDYMO REKOMENDACIJOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pavyzdinių individualios įmonės nuostatų pildymo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

2. Pavyzdiniai individualios įmonės (toliau – Įmonė) nuostatai pildomi kompiuteriniu būdu, lietuvių kalba.

II. PAVYZDINIŲ ĮMONĖS NUOSTATŲ PILDYMAS

3. Pavyzdiniuose Įmonės nuostatuose (toliau – Nuostatai) nurodomas Įmonės pavadinimas, pildomi 1, 3–7, 9, 10 punktai, taip pat nurodoma Nuostatų sudarymo data ir vieta.

4. Nuostatų antraštėje ir 1 punkte įrašomas Įmonės pavadinimas, kuriame turi būti teisinę formą nusakantys žodžiai „individuali įmonė“ arba šių žodžių santrumpa „IĮ“. Įmonės pavadinimas turi būti sudarytas laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Įmonės pavadinime nurodyti Įmonės savininko vardą ir pavardę nereikalaujama. Įmonės pavadinimas turi skirtis nuo kitų juridinių asmenų pavadinimų, neturi būti panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių užsienio įmonių, įstaigų ar organizacijų vardus, prekių ir paslaugų ženklus, neturi būti klaidinantis. Todėl, taip pat siekiant apsaugoti steigiamos Įmonės pavadinimą iki jos įregistravimo, rekomenduojama pavadinimą laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrą (į Juridinių asmenų registrą pavadinimas įtraukiamas 6 mėnesiams nuo prašymo Juridinių asmenų registrui pateikimo dienos, terminui pasibaigus pavadinimas išbraukiamas nepranešus apie tai Įmonės steigėjui ar savininkui). Juridinių asmenų registrui teikiamame prašyme įregistruoti Įmonę nurodomas Įmonės pavadinimas turi atitikti Nuostatuose nurodytąjį.

5. 3 punkte įrašomas žodis „neribotas“, jeigu Įmonė įsteigta neribotam laikui, arba įrašoma laiko riba, jeigu Įmonė įsteigta ribotam laikotarpiui. Laiko riba gali būti nurodyta tiek data, tiek tam tikrų sąlygų buvimu ar nebuvimu (pvz., iki 2012 m. gruodžio 31 d.; 10 metų ir pan.). Jeigu Įmonė įsteigta ribotam laikui, jam suėjus Įmonė turi būti likviduojama, o Įmonės savininkas privalo skirti likvidatorių.

6. 4 punkte įrašomos Įmonės finansinių metų pradžios ir pabaigos datos (pvz., sausio 1 d. – gruodžio 31 d.; birželio 1 d. – gegužės 31 d.). Bendrovės finansiniais metais turi būti dvylikos mėnesių laikotarpis.

7. 5 punkte nurodomi tikslai, trumpai įvardijant pagrindines veiklos, kuria užsiims Įmonė, sritis, pvz., baldų gamyba, siuvimo paslaugos ar kt. Įmonė gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Reikalavimas Nuostatuose nurodyti veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių netaikomas nuo 2003 metų.

8. 6 punkte įrašomas Įmonės vadovo pareigų pavadinimas – direktorius, generalinis direktorius ir pan.

9. 7 punkte įrašomi žodžiai „Įmonės savininkas“, jeigu Įmonės savininkas kartu yra ir Įmonės vadovas, arba žodžiai „Įmonės savininko paskirtas asmuo“, jeigu Įmonės savininkas Įmonės vadovu paskiria kitą asmenį, su kuriuo sudaro darbo ar civilinę sutartį.

10. 9 punkte įrašomas žodis „sudaro“ arba „nesudaro“. Jeigu Nuostatuose nurodoma, kad Įmonė sudaro finansinių ataskaitų rinkinį, jis turi būti sudaromas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir pateikiamas Juridinių asmenų registrui.

11. 10 punkte įrašomas Lietuvos Respublikos dienraščio, kuriame skelbiami Įmonės vieši pranešimai, pavadinimas.

12. Pasirašant Nuostatus kartu nurodoma jų sudarymo data ir vieta (pvz., Vilnius; Vilniaus r., Klevinės k. ir pan.).

13. Kai Įmonė steigiama, Nuostatus pasirašo Įmonės steigėjas (įrašomi žodžiai „Įmonės steigėjas“). Kai Nuostatai keičiami, Nuostatus pasirašo Įmonės savininkas (įrašomi žodžiai „Įmonės savininkas“).

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Įmonės Nuostatai įsigalioja nuo Įmonės įsteigimo momento – jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

15. Veikiančios Įmonės pakeisti Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

_______________________________________

Daugiau informacijos: http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/imoniu_teise/pavyzdiniai_steigimo_dokumentai

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus