Visos reklamos paslaugos, interneto svetainių kūrimas, SEO optimizavimas: info@visainfo.lt

KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ NAUJOVĖS įsigaliojusios nuo 2014 m. spalio 11 d. (2014-10-11)

KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ NAUJOVĖS įsigaliojusios nuo 2014 m. spalio 11 d. (2014-10-11) KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ NAUJOVĖS įsigaliojusios nuo 2014 m. spalio 11 d. (2014-10-11)

KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ NAUJOVĖS įsigaliojusios nuo 2014 m. spalio 11 d. (2014-10-11): Pateikiamas lyginamasis Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) tekstas:
paryškintas šriftas reiškia KET papildymą žodžiais ar nuostatomis;
perbrauktas – tam tikrų nuostatų atsisakymą;
Mėlyna spalva pateikiamas Susisiekimo ministerijos specialistų komentaras.

SĄVOKŲ PAPILDYMAS

3.12.Organizuota dviratininkų grupė – dviratininkų grupė, dalyvaujanti iš anksto suplanuotame renginyje (maratone, varžybose, išvykoje, treniruotėje ir pan.) ir vykstanti suplanuotu maršrutu, lydima motorinės transporto priemonės (-ių) su įjungtu (-ais) oranžiniu (-iais) švyturėliu (-iais) ar policijos transporto priemonių su įjungtais mėlynais ir raudonais arba tik mėlynais švyturėliais.

Komentaras.
Šis punktas apibrėžia, kas laikoma organizuota dviratininkų grupe, kuri pagal naujos KET redakcijos 65 punktą gali važiuoti važiuojamąja dalimi, nepaisant to, ar yra įrengtas dviračių takas ar dviračių juosta, ar ne. Šis KET punktas ypač aktualus dviračių sporto atstovams. Būtina sąlyga organizuotai dviratininkų grupei – „lydima motorinės transporto priemonės (-ių) suįjungtu (-ais) oranžiniu (-iais) švyturėliu (-iais) ar policijos transporto priemonių su įjungtais mėlynais ir raudonais arba tik mėlynais švyturėliais“.

3.14. Pagrindinis kelias – kelias, pažymėtas kelio ženklais „Pagrindinis kelias“, „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“, „ Šalutinis kelias iš (kairės) “, „Automagistralė“, „Automobilių kelias“, kertamojo ar prisijungiančiojo kelio atžvilgiu; kelias kito kelio, pažymėto kelio ženklais „Duoti kelią“, „Stop“, „Gyvenamosios zonos pabaiga“, atžvilgiu; kelias su kietąja danga (betonaso, asfaltaso danga, skalda, žvyras, grindinys) kelio su biriąja danga (skaldos, žvyro danga) ar kelio be dangos (miško, lauko ir pan. kelio) atžvilgiu, o kelias su biriąja danga – kelio be dangos atžvilgiu. Šalutiniame kelyje prieš pat sankryžą esantis ruožas su kietąja ar biriąja danga nedaro jo lygiareikšmio su kertamuoju. Pagrindinio kelio nėra reguliuojamose sankryžose.

Komentaras. Keičiama pagrindinio kelio samprata tuo atveju, kai kelyje nėra kelio ženklų ir pagrindinis kelias nustatomas pagal kelio dangą. Pagal anksčiau galiojusią tvarką keliai su asfalto, betono, grindinio, žvyro ar skaldos danga buvo laikomi lygiareikšmiais. Tai keldavo daug problemų, nes nustatyti, ar asfaltuoto kelio dešinėje esantis kelias yra žvyrkelis ar kelias be dangos, gana sudėtinga. Dažnai eismo dalyviai, važiuodami asfaltuotu keliu, laikydavo jį pagrindiniu kitų kelių atžvilgiu.

Pagal dabartinį reglamentavimą pagrindinis kelias:

– kelias su kietąja danga (betono, asfalto danga, grindinys) kelio su biriąja danga (skaldos, žvyro danga) atžvilgiu ar kelio be dangos (miško, lauko ir pan. kelio) atžvilgiu;
– kelias su biriąja danga kelio be dangos atžvilgiu.

VAIRUOTOJŲ PAREIGOS PĖSTIESIEMS

3730. Artėdamas prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, vairuotojas privalo sulėtinti greitį arba sustoti prieš kelio ženklą ,,Pėsčiųjų perėja“, kad praleistų į bet kurią jo važiavimo krypties eismo juostą, o keliuose su viena eismo juosta kiekviena kryptimi – į bet kurią eismo juostą perėjoje įėjusį pėsčiąjį. Transporto priemonių vairuotojai privalo imtis papildomų atsargumo priemonių tamsiuoju paros metu, esant blogam matomumui arba tais atvejais, kai pėsčiųjų perėja iš vairuotojo vietos nėra gerai apžvelgiama, ir įsitikinti, kad pėsčiųjų perėjoje nėra pėsčiųjų, kuriuos turėtų praleisti.

Komentaras. Tamsiuoju paros metu, esant blogam matomumui ar kai pėsčiųjų perėja yra prastai apžvelgiama (atliekamas posūkis ir matomumą riboja statramstis, priešingos krypties eismo juostose susidariusi spūstis, prie š pėsčiųjų perėją gretimais yra sustojusi kita transporto priemonė ir pan.), vairuotojai turi įsitikinti, kad pėsčiųjų perėjoje pėsčiųjų nėra.

REIKALAVIMAI DVIRAČIŲ VAIRUOTOJAMS

6355. Važiuoti važiuojamąja keliais dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, o išklausiusiems atitinkamą mokymo kursą ir turintiems mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 12 metų asmenims. Prižiūrint suaugusiajam, važi uoti važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 8 metų asmenims. Gyvenamojoje zonoje dviračių vairuotojų amžius neribojamas.

Komentaras. Dviračiu važiuojančių asmenų amžiaus ribos numatytos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (SEAKĮ). KET šios nuostatos pakartojamos.

6456. Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas arba raudonos šviesos žibintas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai arba kiti šviesą atspindintys elementai, pritvirtinti prie ratų stipinų. Važiuodamas važiuojamąja dalimi, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiai s elementais arba dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o dviračio gale – raudonos šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti šviesą atspindinčią ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būti prie drabužių kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje prisisegęs šviesą atspindinčius elementus. Dviračio vairuotojais (keleiviais) iki 18 metų, važiuodamias (vežamias) keliu, privalo būti užsidėjęs ir užsisegęs dviratininko šalmą. Kitiems vyresniems Vyresniam kaip 18 metų asmenims ui, dviračiu važiuojantiemsčiam keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus dviratininko šalmą.

Komentaras. Reikalavimai dviračiams, liemenių, šalmų ir žibintų naudojimo tvarka nustatyta SEAKĮ. KET šios nuostatos pakartojamos.

6557. Važiuoti dviračiu leidžiama tik dviračių takais arba dviračių juostomis, o kur jų nėra – tam tinkamu (su asfalto arba betono danga) kelkraščiu pagal eismo kryptį. Kai dviračių tako, dviračių juostos, kelkraščio nėra arba jais važiuoti negalima (duobėti ir pan.), o kelkraštis netinkamas, leidžiama važiuoti šaligatviu arba viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto, išskyrus šių taisyklių 111106 punkte numatytus atvejus, taip pat kai reikia apvažiuoti kliūtį, važiuoti tiesiai, kai iš pirmosios eismo juostos leidžiama sukti tik į dešinę. Važiuodamas kelkraščiu, pėsčiųjų ir dviračių taku, šaligatviu, dviračio vairuotojas privalo duoti kelią pėstiesiems, neturi jiems trukdyti ar kelti pavojaus pėstiesiems, o pro pat pėsčiąjį leidžiama važiuoti greičiu, kuris yra artimas pėsčiojo judėjimo greičiui (3 – 7 km/h), paliekant tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus.

Komentaras. Dviratininkui važiuoti galima:

1) dviračių takais, dviračių juostomis, o kur jų nėra tam tinkamu kelkraščiu;

2) jei dviračio tako, dviračio juostos, kelkraščio nėra arba jie važiuoti netinkami, galima važiuoti šaligatviu arba važiuojamosios
dalies pakraščiu. Labai svarbu, kad tose vietose, kur dviratininkų eismas leidžiamas kartu su pėsčiaisiais, dviračio vairuotojai duotų kelią pėstiesiems ir važiuotų pro juos greičiu, artimu pėsčiųjų judėjimo greičiui (3 –7 km/h), palikdami tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus.

6658. Jeigu eismas intensyvus ir reikia pasukti į kairę, apsisukti ar pervažiuoti į kitą kelio pusę, dviračio vairuotojas turi nulipti ir kirsti važiuojamąją dalį vesdamas dviratį, nesudarydamas kliūties kitoms transporto priemonėms Dviračio vairuotojui, važiuojančiam važiuojamąja dalimi, prireikus pasukti į kairę, apsisukti ar pervažiuoti į kitą kelio pusę, rekomenduojama nulipti nuo dviračio ir kirsti važiuojamąją dalį vedantis dviratį, jei eismo sąlygos to reikalauja.

Komentaras. Kai dviratininkas važiuoja dviračių juosta ar jos nesant važiuojamosios dalies pakraščiu ir nori pasukti į kairę, apsisukti ar pervažiuoti į kitą kelio pusę, rekomenduojama nulipti nuo dviračio ir kirsti važiuojamąją dalį vedantis dviratį pagal pėstiesiems taikomus reikalavimus.

59. Dviračio vairuotojas, artėdamas prie vietos, kur reikia kirsti važiuojamąją dalį, visais atvejais privalo sumažinti važiavimo greitį ir gali tęsti judėjimą tik įsitikinęs, kad važiuoti saugu ir nebus trukdoma kitiems eismo dalyviams.

Komentaras. Visais atvejais prieš kertant važiuojamąją dalį (važiuojant dviračių taku, dviračių juosta, šaligatviu, kertant išvažiavimą iš šalia esančios teritorijos) būtina sumažinti važiavimo greitį ir įsitikinti, kad kiti eismo dalyviai praleidžia dviratininką, t. y., kad dviratininkai nesudarytų staigios kliūties.

6760. Ne sankryžoje esančiame nereguliuojamame dviračių tako ir kelio susikirtime dviračio vairuotojas privalo duoti kelią juo važiuojančioms kitoms transporto priemonėms ir pėstiesiems. Dviračio vairuotojas, norėdamas kirsti važiuojamąją dalį ten, kur eismas nereguliuojamas, privalo praleisti važiuojamąja dalimi važiuojančias transporto priemones, išskyrus atvejus, kai kerta išvažiavimus iš šalia kelio esančių teritorijų, gyvenamosios zonos, kiemo, stovėjimo aikštelės, kai kerta važiuojamąją dalį, į kurią kiti vairuotojai suka.

Komentaras. Dviratininkas, norėdamas kirsti važiuojamąją dalį ten, kur eismas nereguliuojamas (nereguliuojamame dviračių tako ir važiuojamosios dalies susikirtime), privalo duoti kelią šia važiuojamąja dalimi važiuojančioms transporto priemonėms, išskyrus atvejus:
1) kai kerta išvažiavimus iš šalia kelio esančių teritorijų, gyvenamosios zonos, kiemo, stovėjimo aikštelės (tada išvažiuojantiems iš minėtos teritorijos ir įvažiuojantiems į ją galioja naujos KET redakcijos 102, 103 punktai);

2) kai kerta važiuojamąją dalį, į kurią kiti vairuotojai suka (sukantys transporto priemonių vairuotojai turi vykdyti naujos KET redakcijos 103, 158 punktų reikalavimus).

7164. Dviračių vairuotojams draudžiama:

7164.1. važiuoti važiuojamąja dalimi, jeigu įrengti dviračių takai, išskyrus šiose taisyklėse nustatytus atvejus.

Komentaras. Nustatyti atvejai, kada galima važiuoti ne dviračių taku – dviračių takas netinkamas naudoti arba važiuoja organizuota dviratininkų grupė.

64.9. važiuoti pėsčiųjų perėjomis.

Komentaras. Ir pagal anksčiau galiojusį reglamentavimą pėsčiųjų perėja buvo skirta pėstiesiems pereiti per važiuojamąją dalį, todėl važiuoti pėsčiųjų perėja dviračiu buvo draudžiama. Tačiau pasitaikydavo įvairių KET nustatyto reglamentavimo klaidingų interpretacijų. Nauja KET redakcija nustato aiškų draudimą važiuoti pėsčiųjų perėja.

65. Organizuota dviratininkų grupė gali važiuoti važiuojamąja dalimi.

Žr. komentarą dėl naujos KET redakcijos 3.12 papunkčio.

66. Šiose taisyklėse numatyti reikalavimai dviračių vairuotojams taip pat privalomi motorinių dviračių vairuotojams.

Komentaras. Sąvoka „motorinis dviratis“ apibrėžta SEAKĮ. KET nustato, kad reikalavimai dviračių vairuotojams privalomi ir motorinių dviračių vairuotojams.


PAREIGOS AUTOMOBILIŲ VAIRUOTOJAMS DVIRATININKŲ ATŽVILGIU

107102. Įvažiuodamas į kelią iš esančių šalia jo teritorijų, vairuotojas privalo duoti kelią juo važiuojančioms transporto priemonėms (dviračiams ir kt.)

Komentaras. Eismo tvarka nekeičiama, tiesiog akcentuojama, kad privalu duoti kelią ir dviračiams.

108103. Išvažiuodamas iš kelio, vairuotojas privalo duoti kelią juo važiuojančioms transporto priemonėms (dviračiams ir kt.), kurių judėjimo kryptį jis kerta.

Komentaras. Eismo tvarka nekeičiama, tiesiog akcentuojama, kad privalu duoti kelią ir dviračiams.

162158. Sukdamas sankryžoje į kairę arba į dešinę, vairuotojas privalo duoti kelią visiems eismo dalyviams (dviračių vairuotojams ir kt.), kertantiems jo važiavimo krypties važiuojamosios dalies, į kurią jis suka, eismo juostas. Sukdamas į kelią su viena eismo juosta kiekviena kryptimi, vairuotojas privalo duoti kelią eismo dalyviams (dviračių vairuotojams ir kt.), kertantiems bet kurią važiuojamosios dalies, į kurią jis suka, eismo juostą.

Komentaras. Eismo tvarka nekeičiama, tiesiog akcentuojama, kad privalu duoti kelią ir dviračiams.

130124. Motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojams, vadeliotojams Ddraudžiama važiuoti veja, šaligatviu, pėsčiųjų, dviračių taku, dviračių juosta arba užvažiuoti ant jų, išskyrus tuos atvejus, kai užvažiuoti ant šaligatvio krašto leidžia stovėjimo būdą nurodantys kelio ženklai, o dviračių takas ar dviračių juosta pažymėti 1.14 hori
zontaliojo ženklinimo linija.

Komentaras. Draudžiama važiuoti dviračių taku, dviračių juosta, išskyrus atvejus, kai dviračių takas ar dviračių juosta pažymėti 1.14 horizontaliojo ženklinimo linija (dvi lygiagrečios linijos, sudarytos iš kvadratų) .

ŽALIA RODYKLĖ.

8176. Jeigu sankryžoje ties raudonu šviesoforo signalu pritvirtinta lentelė su žalia rodykle, nukreipta į dešinę, vairuotojams leidžiama sukti į dešinę ir degant draudžiamam šviesoforo signalui, tačiau prieš įvažiuodami į sankryžą jie privalo sustoti prieš kelio ženklą „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ liniją, jei jų nėra, – prieš pėsčiųjų perėją, šviesoforą ir vėl pradėti važiuoti tik įsitikinus, kad tai yra saugu ir nebus trukdoma duoti kelią ir nesudaryti pavojaus kitoms transporto priemonėms ir pėstiesiems, kurių judėjimo kryptį jie kerta.

Komentaras. Eismo organizavimo būdas panaudojant lenteles su žalia rodykle sukelia itin dažnas konfliktines situacijas tarp eismo dalyvių (nepraleidžiami reguliuojama pėsčiųjų perėja degant žaliam šviesoforo signalui einantys pėstieji ar papildomos sekcijos su žalia rodykle kryptimi judančios transporto priemonės). Tokia priemonė kitose Europos valstybėse (išskyrus pavienius atvejus, tam tikrose Vokietijos žemėse) nenaudojama. Transporto spūsčių miestuose galima išvengti panaudojant saugesnes novatoriškas eismo organizavimo priemones.

Atsižvelgiantį tai:

1) Kelių šviesoforų įrengimo taisyklėse apribotos galimybės naudoti šias priemones organizuojant eismą.

2) Naujos KET redakcijo s 76 punkte numatyta prievolė vairuotojui prieš įvažiuojant į sankryžą , kurioje ties raudonu šviesoforo signalu pritvirtinta lentelė su žalia rodykle, sustoti nurodytoje vietoje ir duoti kelią kitoms transporto priemonėms
ar pėstiesiems.

3) Naujoji KET redakcija nustato, kad tokia eismo organizavimo priemonė negalės būti naudojama nuo 2020 m. Pažymėtina, kad KET 3 priedo 1.11 punktas nustato, kad plati linija nubrėžta skersai važiuojamosios dalies („Stop“ linija), rodo vietą, kur vairuotojas privalo sustoti esant draudžiamajam šviesoforo signalui.


ĮSPĖJAMIEJI SIGNALAI

8885. Vairuotojas privalo įspėti atitinkamos krypties posūkių šviesos signalais, o jeigu šviesos signalizacijos nėra arba ji sugedusi –
ranka:

8885.1. prieš pradėdamas važiuoti ir prieš sustodamas;

8885.2. prieš persirikiuodamas, prieš lenkdamas ir baigdamas lenkti, prieš apvažiuodamas kliūtį ir baigdamas ją
apvažiuoti, prieš sukdamas į dešinę ar kairę, prieš apsisukdamas, išvažiuodamas iš sankryžos, kurioje eismas vyksta ratu.

9289. Įspėjamieji signalai turi būti pradėti rodyti iš anksto prieš manevrą (stabdymą, susijusį su manevru) ir baigti tuojau pat po manevro (signalizuoti ranka galima baigti prieš pat manevrą). Signalą reikia rodyti taip, kad jis neklaidintų kitų eismo dalyvių. Posūkių šviesos signalai nerodomi įvažiuojant į sankryžą, kurioje eismas vyksta ratu.

Komentaras. Naujoje KET redakcijoje nustatoma, kad įvažiuojant į žiedinę sankryžą posūkio signalas nerodomas, o išvažiuojant rodomas.

ŠVIESOS PRIETAISŲ NAUDOJIMAS


9994. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai privalo važiuoti keliais su įjungtomis artimosiomis arba tolimosiomis žibintų šviesomis.

Komentaras. Tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui (gali būti šviesus paros metas, bet matomumas dėl rūko ar kt. mažiau nei 300 m) draudžiama naudoti dienos metui skirtas šviesas. Turi būti jungiamos artimosios ar tolimos ios žibintų šviesos (kad degtų transporto priemonės galinės gabaritinės šviesos).

VAŽIAVIMO GREITIS

136131. Ne gyvenvietėse leidžiama važiuoti:

136131.1. lengvaisiais automobiliais, motociklais ir triračiais automagistralėse nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. – ne didesniu kaip 130 km/h greičiu, nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. – ne didesniu kaip 110 km/h greičiu, greitkeliuose nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. – ne didesniu kaip
1120 km/h greičiu, nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. – ne didesniu kaip 1010 km/h greičiu, keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, kituose keliuose – nedidesniu kaip 70 km/h greičiu;

Komentaras. Lengvi esiems automobiliams, motociklams ir triračiams greitkeliuose leistinas greitis padidinamas 10 km/h: nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. – 120 km/h, nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. – 110 km/h (buvo atitinkamai 110 ir 100 km/h).

131.9. traktoriais ir savaeigėmis mašinomis keliuose su asfalto ar betono danga ar be jos – ne didesniu kaip 50 km/h greičiu.

Komentaras. Nustatomas didžiausias leistinas greitis traktoriams ir savaeigėms mašinoms – 50 km/h.

SUSTOJIMAS IR STOVĖJIMAS

146141. Sustoti ir stovėti transporto priemonėms leidžiama dešinėje kelio pusėje, kuo dešiniau kelkraštyje, o jeigu jo nėra, – važiuojamosios dalies pakraštyje. Transporto priemonės vairuotojas, įvažiuodamas (išvažiuodamas) į (iš) kelkraštį (-io), neturi sukelti pavojaus kitiems eismo dalyviams. Jeigu važiuojamosi os dalies dešinėje yra įrengta dviračių juosta, sustoti ir stovėti leidžiama greta dviračių juostos.

Komentaras. Jeigu važiuojamosios dalies dešinėje yra įrengta dviračių juosta, o kelio ženklai nedraudžia transporto priemonėms sustoti ar stovėti, vairuotojai gali sustoti ir stovėti greta dviračių juostos.

155150. Sustoti ir stovėti draudžiama:

155150.3. ant tiltų, viadukų, estakadų ir po jais, išskyrus atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo vietą nurodantys kelio ženklai, taip pat tuneliuose;

Komentaras. Yra automobilių stovėjimo aikštelių, įrengtų po tiltu.

155150.4. pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 m atstumu prieš jas, o keliuose, kuriuose yra po vieną kiekvienos krypties eismo juostą, ir arčiau kaip 5 m atstumu už pėsčiųjų perėjų;

Komentaras. Naujos redakcijos KET 142 punktas nurodo, kad gyvenvietėje sustoti ir stovėti leidžiama ir kairėje pusėje vienos krypties eismo keliuose, taip pat keliuose, kuriuose yra po vieną kiekvienos krypties eismo juostą. Tuo atveju, kai vairuotojas, važiuodamas keliu, kuriame yra po vieną kiekvienos krypties eismo juostą, nusprendžia sustoti kairėje kelio pusėje ir už pėsčiųjų perėjos, jis nepažeidžia anksčiau galiojusių KET 155.4 papunkčio reikalavimų, nes pagal savo važiavimo kryptį vairuotojas sustojo už pėsčiųjų perėjos. Tačiau žiūrint iš priešingos pusės tokiu būdu sustojusi transporto priemonė yra prieš pat pėsčiųjų perėją ir dėl to iš esmės riboja perėjos matomumą ir kelia pavojų pėsčiųjų saugumui. Todėl toks stovėjimas uždraustas.

155150.10. ten, kur sustojusi transporto priemonė užstotų kitiems vairuotojams šviesoforo signalus ar kelio ženklus, trukdytų įvažiuoti (išvažiuoti) į (iš) stovėjimo aikštelę (-ės), stovėjimo vietą (-os), garažą (-o), kiemą (-o), teritoriją (-os), trukdytų įlipti į kitą transporto priemonę arba kitaip kliudytų kitų transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui;

Komentaras. Automobilių statymas ne tam skirtose vietose, užstatant įvažiavimą į tam tikrą teritoriją, vartus, kitas transporto priemones (nepaliekant telefono numerio), pravažiavimą ir pan. yra labai dažnai pasitaikantis reiškinys didmiesčių kelių eisme. KET 150.10 papunktyje nustatyta, kad toks stovėjimas draudžiamas.

153. Jeigu tai įmanoma dėl transporto priemonės gabaritų, transporto priemonė turi būti statoma stovėjimo vietos, paženklintos siaura ištisine horizontaliojo ženklinimo linija, ribose.

Komentaras. Transporto priemonė turi būti statoma stovėjimo vietos, paženklintos siaura ištisine horizontaliojo ženklinimo linija, ribose (jei tai leidžia transporto priemonės gabaritai). Stovėti per kelias stovėjimo vietas ar įstrižai stovėjimo vietos negalima.

EISMAS PER GELEŽINKELIŲ PERVAŽAS

Komentaras.: Naujos redakcijos KET XIX skyriaus „Eismas per geležinkelio pervažas“ reikalavimai taikomi ne tik vairuotojams, bet ir pėstiesiems.

SAUGOS DIRŽŲ IR KITŲ SAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS

204199. Žemesni kaip 135 cm ūgio vaikai lengvuoju ar krovininiu automobiliu vežami tik specialiose prisegti jų ūgiui ir svoriui masei pritaikytosemis atitinkamos grupės sėdynėse vaikų prisegimo sistemomis pagal gamintojo nurodytą dydžio intervalą ir didžiausią vaiko masę arba šias grupes:

204199.1. 0 grupė skirta vaikams, kurie sveria mažiau kaip 10 kg;

204199.2. 0+ grupė skirta vaikams, kurie sveria mažiau kaip 13 kg;

204199.3. I grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 9 iki 18 kg;

204199.4. II grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 15 iki 25 kg;

204199.5. III grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 22 iki 36 kg.

200. Vairuotojai turi naudoti saugumo standartus atitinkančias vaikų prisegimo sistemas, kurias vaikų prisegimo sistemų gamintojai sertifikavo ir kurios turi būti patvirtintos pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos patvirtintų taisyklių Nr. 44/03 ar Nr. 129 ar 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 77/541/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir tvirtinimo sistemas, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 4 tomas, p. 235) arba vėlesnių jų versijų reikalavimus.

Komentaras. Pagal 2014 m. vasario 27 d. Komisijos įgyvendinimo direktyvos 2014/37/ES, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 91/671/EEB dėl saugos diržų ir vaikų tvirtinimo sistemų transporto priemonėse privalomojo naudojimo, nuostatas gali būti naudojamos vaikiškos sėdynės klasifikuojamos pagal anksčiau galiojusias grupes (vaiko masę), taip pat naujo tipo sėdynės pagal jų gamintojo nurodytą dydžio intervalą (pagal ūgį, pvz., nuo gimimo iki 105 cm ar nuo 100 iki 150 cm).

PAREIGA PASIRŪPINTI NAMINIAIS GYVŪNĖLIAIS

206. Vairuotojas privalo pasirūpinti stovinčioje transporto priemonėje esančių gyvūnų augintinių saugumu ir užtikrinti, kad gyvūnai augintiniai būtų vežami tokiu būdu, kad netrukdytų vairuoti, nesusižalotų ir nesužeistų transporto priemonėje esančių eismo dalyvių, jei transporto priemonė būtų staigiai stabdoma.

Komentaras. Nauja nuostata dėl gyvūnų augintinių vežimo transporto priemonėje.

PADANGŲ NAUDOJIMAS

241229. Nuo balandžio 10 d. iki spalio 31 d. draudžiama eksploatuoti transporto priemones su dygliuotomis padangomis. Šiltuoju metų laiku rekomenduojama eksploatuoti transporto priemones su vasarinėmis padangomis. Žiemos sąlygoms užsitęsus dygliuotų padangų naudojimas gali būti pratęstas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu.

Komentaras. Susisiekimo ministras, atsižvelgdamas į užsitęsusias žiemos sąlygas, įsakymu gali pratęsti žieminių dygliuotų padangų naudojimą.

242230. Nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. draudžiama eksploatuoti automobilius, motorines transporto priemones ir priekabas kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t, su vasarinėmis padangomis.

NAUJI REKOMENDACINIO pobūdžio punktai

Pėstiesiems.

Rekomenduojama ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais vilkėti visiems kelkraščiu einantiems organizuotos grupės vaikams.

Rekomenduojama, kad tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui pėstieji, eidami į kitą važiuojamosios dalies pusę, neštųsi šviečiantį žibintą arba vilkėtų ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būtų prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą.

Dėl transporto priemonės išsidėstymo, apvažiavimo ir distancijos.

131125. Draudžiama transporto priemonėms (išskyrus dviračius) apvažiuoti ta pačia kryptimi važiuojančias transporto priemones iš dešinės (išskyrus leistiną sukančių į kairę, apsisukančių transporto priemonių apvažiavimą iš dešinės) važiuojant kelkraščiu, lėtėjimo ar greitėjimo juosta. Ta pačia kryptimi lėčiau važiuojančias transporto priemones rekomenduojama apvažiuoti iš kairės.

132126. Vairuotojas, atsižvelgdamas į greitį, privalo laikytis tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojančią transporto priemonę, jeigu ji būtų stabdoma, taip pat palikti tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus. Rekomenduojama, kad atstumas iki priekyje važiuojančios transporto priemonės būtų ne mažesnis kaip per dvi sekundes nuvažiuojamas atstumas arba ne mažesnis kaip pusė spidometro parodymo pavertus metrais, pvz., kai greitis 70 km/h, atstumas turi būti ne mažesnis kaip 35 m, jeigu eismo sąlygos nereikalauja kitaip.

Dėl padangų naudojimo.

Šiltuoju metų laiku rekomenduojama eksploatuoti transporto priemones su vasarinėmis padangomis.

Dėl judėjimo per geležinkelio pervažas.

Rekomenduojama, kad per geležinkelio pervažą judančius vaikus iki 12 metų lydėtų suaugęs asmuo (ne jaunesnis kaip 21 metų).

REIKALAVIMAI VAIRUOTOJAMS

23. Vairuotojams draudžiama vairuoti transporto priemones neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse.

25. Transporto priemonių vairuotojai, dalyvaudami viešajame eisme, privalo pasirūpinti, kad ant transporto priemonės įrengta darbo ar kita įranga neuždengtų išorinių šviesos prietaisų, šviesos atšvaitų, valstybinio numerio, skiriamųjų ženklų ir duodamų signalų, o papildomos šviesos, skirtos darbo vietai šalia transporto priemonės apšviesti, būtų išjungtos.

Komentaras. Naujas punktas taikomas visoms transporto priemonėms, ant kurių yra įrengta darbo ar kita įranga, taip pat papildomos šviesos, skirtos darbo vietai apšviesti (specialios paskirties automobiliams (šiukšliavežiams ir pan.), traktoriams ir kt.). Negalima darbo ar kita įranga uždengti šviesos prietaisų, o papildomos šviesos, skirtos darbo vietai šalia transporto priemonės apšviesti, dalyvaujant viešajame eisme turi būti išjungtos.

KELIO ŽENKLŲ NAUJOVĖS

Komentaras: kelio savininkai ir projektuotojai, organizuodami eismą naujuose ar rekonstruojamuose kelio ruožuose turėtų įrenginėti tik naujo tipo kelio ženklus.

kelio-zenklu-naujoves

Reglamentavimo pakeitimas

reglamentavimo-pekeitimas

 

Draudžiama važiuoti nesustojus prieš „Stop“ liniją, o jeigu jos nėra – prieš kertamos važiuojamosios dalies kraštą kelio ženklą. Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamu keliu, o esant jeigu yra papildoma 843 lenteleiė Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“, – važiuojančioms pagrindiniu keliu. Jeigu ženklas pastatytas prieš geležinkelio pervažą arba karantino postą, vairuotojas privalo sustoti prieš „Stop“ liniją, o jeigu jos nėra – prieš ženklą

 

 

 

NAUJI KELIO ŽENKLAI IR HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS


nauji-kelio-zenklai1

 

Įspėja apie kelyje įrengtą greičio mažinimo priemonę (kalnelį ir kt.).

 

 

nauji-kelio-zenklai2

 

Pėsčiųjų simbolis žymi pėsčiųjų taką ar pėsčiųjų eismui skirtą tako dalį.

 

 

 

nauji-kelio-zenklai3

Geltonomis linijomis pažymėtas plotas važiuojamųjų dalių sankirtoje žymi vietą, į kurią įvažiuoti draudžiama, jeigu joje ar už jos yra kliūtis, kuri priverstų vairuotoją sustoti važiuojamųjų dalių sankirtoje ir trukdyti kitų transporto priemonių eismui, išskyrus atvejus, kai sankryžoje reikia pasukti į kairę.

 

 

14. Įrengiamo kelio ženklo atvaizdas gali skirtis nuo pavaizduoto šiame priede, tačiau padaryti kelio ženklo atvaizdų pakeitimai turi atitikti Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu, numatytus reikalavimus.

Daugiau informacijos: 2014-10-16; LR susisiekimo ministerija; KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ NAUJOVĖS įsigaliojusios nuo 2014-10-11; http://www.sumin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/saugus_eismas/teises_aktai/ket_pakeitimai

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus