ltzh-CNenfrdeplrues

visainfo.lt – visa informacija vienoje vietoje! Įmonių ir verslo info gidas kompiuteryje ir telefone

Lietuvos gydytojų sąjunga - profsąjunga, aktyviai dalyvaujanti Lietuvos gydytojų darbo sąlygų, teisių gerinimo ir tobulėjimo procesuose

Adresas: J. Basanavičiaus 8a-3,LT-01118, VILNIUS, Lietuva

Įmonės kodas: 191368760
PVM kodas: LT913687610

Tel. Nr.: (8 5) 273 1400
Mob. Nr.: 8 614 05 759
Faks.: (8 5) 278 4202Lietuvos gydytojų sąjungos VEIKLA: Profsąjunga, aktyviai dalyvaujanti Lietuvos gydytojų darbo sąlygų, teisių gerinimo ir tobulėjimo procesuose.

Lietuvos gydytojų sąjunga (LGS) - profsąjunginė savaveiksmė ir savarankiška, savanoriška organizacija, vienijanti apie 80 procentų Lietuvos gydytojų ir ginanti gydytojų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus. Priimdama laikmečio pokyčius, LGS neišvengiamai keičiasi, plėtoja naujas veiklos kryptis: tarptautinio bendradarbiavimo, kvalifikacijos tobulinimo, socialinių projektų, gydytojų profesinės veiklos draudimo, etikos, viešųjų ryšių ir kitas.

Lietuvos gydytojų sąjunga (LGS) atstovauja LGS narių profesiniams interesams bei teisėms santykiuose su darbdaviais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, sudaro su darbdaviais kolektyvines darbo sutartis bei susitarimus ir kontroliuoja jų vykdymą, kontroliuoja, kaip darbdaviai vykdo su LGS narių teisėmis bei interesais susijusius darbo, ekonomikos ir socialinius įstatymus. Taip pat LGS miestų (rajonų) filialams teikia organizacinę ir kitokio pobūdžio pagalbą. Sąjunga organizuoja gydytojų tobulinimosi kursus, simpoziumus, konferencijas ir kitokio pobūdžio renginius gydytojų kvalifikacijai ir žinioms gerinti, bei dalyvauja gydytojų licencijavime įstatymo nustatyta tvarka, nagrinėja ir svarsto LGS narių profesinės etikos pažeidimus.

LGS aktyviai bendradarbiauja su kitomis profesinėmis sąjungomis ir susivienijimais, užsienio šalių ir tarptautinėmis gydytojų organizacijomis, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautines programas. LGS yra CPME (Nuolatinis Europos gydytojų komitetas) narė. Neseniai organizuotoje konferencijoje su Lietuvos specialybinėmis draugijomis buvo tartasi dėl narystės UEMS (Europos specialybinių draugijų sąjunga). LGS nuomone dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje leidžia Europos lygiu spręsti gydytojų profesijos problemas.

Sąjunga periodiškai atlieka gydytojų darbo apmokėjimo analizę ir teikia pasiūlymus, susijusius su gydytojų darbo apmokėjimu, Privalomojo sveikatos draudimo fondo tarybai, Sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei ligonių kasai. Taip pat dalyvauja rengiant sveikatos priežiūros paslaugų kainyną. 2005 metų gegužės 3d. LGS pasirašė susitarimą su vyriausybe dėl medicinos darbuotojų atlyginimų didinimo. Susitarimu pavyko išvengti visuotinio medikų streiko ir susitarti dėl sveikatos sektoriaus darbuotojų atlyginimų didinimo.

LGS, remdamasi užsienio šalių patirtimi prieš 6 metus, pirmoji pradėjo organizuoti gydytojų (fizinių asmenų) civilinės atsakomybės draudimą, kuris sėkmingai įsitvirtino ir inicijuoja savanoriško (papildomo) sveikatos apsaugos draudimo atsiradimą.

LGS 2005 metais sėkmingai parengė projektą “Socialinės partnerystės plėtojimas Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje”, kuriam Europos Sąjunga ir LR Vyriausybė suteikė paramą. Pagrindinis projekto tikslas yra plėtoti socialinę partnerystę tarp lygiaverčių partnerių sveikatos apsaugos sistemoje.

LGS sekretoriatas vykdo visus techninius ir organizacinius darbus, kurie reikalingi LGS tikslams pasiekti. LGS sekretoriato vadovė atsakinga už LGS vykdomų projektų priežiūrą, jai pavesta analizuoti valstybės ir savivaldos institucijų informaciją apie visuomenės sveikatos priežiūrą, padėti pasiruošti atstovavimui darbo grupėse, rengiant įstatymus ir kitus teisės aktus, koordinuoti tarptautinius ryšius. LGS projektų vadovė yra atsakinga už sėkmingą vykdomų programų įgyvendinimą bei projektų eigą. Sąjunga aktyviai dalyvauja vykdant gydytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimą.

Kvalifikacijos klausimus kuruoja gydytojų tobulinimosi koordinavimo vadovė.

Taip pat LGS organizuoja vienkartinių ir periodinių leidinių leidybą: dvisavaitinį laikraštį „Gydytojų žinios“, žurnalą „Medicina“ bei kitus leidinius. Įvertinusi pasaulio patirtį ir dabartinę situaciją Lietuvoje, stengiasi pagelbėti mūsų gydytojams, susidūrusiems su profesinės veiklos iššūkiais ir ieškantiems atsakymų į etines dilemas, šiais metais, bendradarbiaudama su Pasaulio medicinos asociacija (PMA), LGS išleido knygą „Medicinos etikos vadovas“.

RAKTINIAI ŽODŽIAI:

Gydytojų žinios, Lietuvos gydytojų sąjunga, gydytojai, LGS, medikai, Lietuvos medikai, organizacijos, gydytojų organizacijos, žurnalas


Vietovė:
ĮMONĖS STRAIPSNIAI IR NAUJIENOS:
Vaistų politikos link Vaistų politikos link

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus