Visos reklamos paslaugos, interneto svetainių kūrimas, SEO optimizavimas: info@visainfo.lt

Mokesčių deklaravimas ir sumokėjimas: Mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo principai nuo euro įvedimo dienos

Mokesčių deklaravimas ir sumokėjimas: Mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo principai nuo euro įvedimo dienos Mokesčių deklaravimas ir sumokėjimas: Mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo principai nuo euro įvedimo dienos

Mokesčių deklaravimas: Mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo principai nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015 m. sausio 1 d.) nesikeičia, išskyrus tai, kad visuose mokesčių įstatymuose nurodytos sumos litais bus keičiamos į eurus (nebūtinai nustatytu kursu). Tuo tikslu nuo 2015 m. bus pakeisti mokesčių įstatymai bei mokesčių deklaracijų formos ir jų užpildymo tvarkos nuostatos.

Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme nustatyta, kad mokesčių deklaracijose piniginės vertės nurodomos ta valiuta, kuri valstybėje buvo teisėta mokėjimo priemonė mokestinio laikotarpio, už kurį yra teikiama deklaracija, pabaigoje. Taigi visose mokesčių deklaracijose, teikiamose už mokestinį laikotarpį, kuris prasidės nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015 m. sausio 1 d.), piniginės vertės turės būti nurodytos eurais. Atitinkamai mokesčių deklaracijose, teikiamose už mokestinį laikotarpį, kuris prasidėjo ir baigėsi iki euro įvedimo dienos (iki 2014 m. gruodžio 31 d. imtinai), piniginės vertės nurodomos litais.

Tokios pat nuostatos taikomos ir teikiant patikslintas mokesčių deklaracijas už praėjusius mokestinius laikotarpius.

Vadinasi, gyventojai ir tie, kurie vykdo individualią veiklą, deklaruodami pajamas už 2014 m. mokestinį laikotarpį, Metinės pajamų deklaracijos GPM 308 formoje visus duomenis nurodys litais, o gyventojų į biudžetą mokėtinas ar jiems iš biudžeto grąžintinas pajamų mokesčio sumas į eurus perskaičiuos mokesčių administratorius. Jis deklaracijoje nurodytą mokestinių prievolių litais galutinį rezultatą (mokėtinas ar grąžintinas sumas) perskaičiuos į eurus, taip pat perskaičiuos ir išieškotinas mokesčių bei su jais susijusias sumas, t. y. tas mokestines prievoles, kurios bus vykdomos po euro įvedimo dienos.

Atitinkamai visi juridiniai vienetai, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, visus mokesčius (pelno, gyventojų pajamų, pridėtinės vertės ir kitus) už 2014 m. apskaičiuos ir deklaruos litais, o jei sumokėjimo terminas nustatytas kitą mokestinį laikotarpį, deklaracijose nurodytas mokesčių sumas į eurus perskaičiuos mokesčių administratorius.

Tiek gyventojai, tiek juridiniai asmenys nuo euro įvedimo dienos, t. y. nuo 2015 m. sausio 1 d. prasidėsiančio mokestinio laikotarpio, mokesčius apskaičiuos, deklaruos ir mokės eurais.

Svarbu tai, kad mokesčių mokėtojai, kurie sąskaitas faktūras ar PVM sąskaitas faktūras išrašys jau po 2015 m. sausio 1 d. ir kuriomis bus įformintas prekių tiekimas ar paslaugų teikimas tiek iki euro įvedimo dienos, tiek po euro įvedimo dienos, visus duomenis turės nurodyti eurais. Atitinkamai po 2015 m. sausio 1 d. mokesčių mokėtojai, išrašydami kreditines ar debetines PVM sąskaitas faktūras, kuriomis tikslins iki euro įvedimo dienos (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) išrašytas PVM sąskaitas faktūras, visus duomenis turės nurodyti eurais.

Mokesčių sumokėjimas: Nuo 2015 m. mokesčiai į biudžetą bus mokami eurais. Visos mokesčių mokėtojų iki euro įvedimo dienos neįvykdytos mokestinės prievolės ir susidariusios permokos litais euro įvedimo dieną bus perskaičiuotos pagal neatšaukiamai nustatytą kursą į eurus. Sumos, nurodytos mokesčių mokėtojų prašymuose grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) už laikotarpį iki euro įvedimo dienos, turės būti nurodytos eurais.

Daugiau informacijos: www.euras.lt

 

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus