ltzh-CNenfrdeplrues

visainfo.lt – visa informacija vienoje vietoje!

Statybos darbų sąmatų skaičiavimas su SISTELA programomis - Jūsų sėkmės garantas

Statybos darbų sąmatų skaičiavimas su SISTELA programomis - Jūsų sėkmės garantas Statybos darbų sąmatų skaičiavimas su SISTELA programomis - Jūsų sėkmės garantas

SISTELA, UAB

www.sistela.lt

Kaip teigia UAB "Sistela" įmonės direktorius, statybos darbų sąmata − tai statybos kainos nustatymo pagrindas. Statybų kainos priklauso nuo technologiškai būtinos ir ilgalaikės darbų trukmės, naudojamų įvairių produktų, konkurencijos, paklausos bei daugelio kitų veiksnių. Kainos nustatomos naudojantis įvairiais kainodaros metodais.

Gamybos išlaidos laikomos mažiausiu kainą ribojančiu veiksniu, o pasiūlymo kaina nustatoma atsižvelgiant į paklausą rinkoje, pirkėjų galimybes. Išlaidų apskaičiavimas, planavimas ir valdymas − viena iš svarbiausių rangovo veiklos sričių, prisiimant sutarties įsipareigojimus bei siekiant ekonomiškai naudingo baigiamojo sutarties rezultato. Apskaičiuoti statybos kainą įvertinant numatomas išlaidas ir suformuluoti pasiūlymus – individualus kiekvieno rangovo reikalas. Kita vertus, klausimas, kaip iš anksto apskaičiuoti statybos kainas, statytojui kyla dar tuo metu, kai jis nėra pasirinkęs rangovo, nežino, kur ir už kokią kainą bus įsigyjamos medžiagos, gaminiai ar įrenginiai, tačiau jis vis tiek privalo suplanuoti investicijų poreikį, finansinių resursų balansą, bei užtikrinti statybos proceso eigą. Kaip išsisukti iš tokios padėties? 

Statybos darbų sąmatų skaičiavimas su SISTELA kompleksinėmis programomis - Jūsų sėkmės garantas

UAB „Sistela" pagrindinė veiklos kryptis orientuota į statybos kainodarą, bei sąmatinius skaičiavimus. Didžiausias bendrovės produktų privalumas - tai galimybė pasiūlyti kompleksinius sprendinius, t. y. ne vien tik taikomąsias programas, bet ir mūsų specialistų parengtus darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus, periodiškai rengiamus bei aktualizuojamus kainynus statybos darbų sąmatų sudarymui, atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentų rengimui, statybos darbų kainos ekspertizei, nekilnojamojo turto vertinimui, investicijų planavimui.

UAB „Sistela" nuo 1992 metų sukaupė plačiausią informacinių duomenų bazę apie statybines medžiagas, mechanizmus, darbo jėgos kainų statistiką. Sukaupta ir sistematizuota duomenų bazė leidžia atlikti įvairius palyginamuosius kainų skaičiavimus, analizuoti kainų dinamiką, vertinti ir prognozuoti statybos kainų pokyčius kintant statybos resursų kainoms, parengti siūlymus dėl statybos darbų skaičiuojamųjų kainų pagrįstumo.

Bendrovėje dirba kvalifikuoti, turintys ilgametį stažą bei patirtį statybos darbų normavimo bei kompiuterizavimo srityse specialistai, susipažinę su statybos standartų, reglamentų, taisyklių bei kitų norminių dokumentų taikymo reikalavimais bei tvarka. Bendrovės darbuotojai dalyvauja praktiškai ruošiant dokumentų projektus statybos kainodaros, skaičiuojamųjų statybos kainų apskaičiavimo klausimais. Bendrovės specialistų paruoštos ir diegiamos kompiuterinės programos sąmatiniams apskaičiavimams bei atliktų statybos darbų apskaitai sėkmingai naudojamos daugelyje šalies įmonių bei mokymo įstaigų.

„Sistela" programinė įranga yra skirta statybos darbų kainų sąmatiniams apskaičiavimams, statinių atkuriamosios vertės nustatymui, pasiūlymų konkursų dalyviams paruošimui, atsiskaitymų už atliktus darbus kontrolei, investicijų planavimui.

„Sistela" programinė įranga užtikrina statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo funkcionalumą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintus statybos techninius reglamentus bei rekomendacijas.

Informacinio-programinio komplekso SĄMATA programinę įrangą sudaro: Dialoginis ir paketinis informacijos apie darbų kiekius įvedimas; Resursų poreikio normavimas pagal sąnaudų normatyvus; Darbo, medžiagų ir mechanizmų poreikio žiniaraščių suformavimas; Dokumentų paruošimas konkursų dalyviams; Statybos darbų skaičiuojamosios kainos apskaičiavimas; Statybos darbų kainų perskaičiavimas kito laikotarpio kainomis; Statybos kainos tikslinimas pagal resursų pasikeitimus; Statinių (statybos darbų) analogų sudarymas; Sąmatinių dokumentų (suvestinių, objektinių, lokalinių sąmatų) spausdinimas. Resursų sąnaudų apskaičiavimas pagal atliktų darbų kiekius; Atliktų statybos darbų aktų ir jų priedų už ataskaitinį laikotarpį suformavimas; Medžiagų normatyvinio sunaudojimo ir nurašymo dokumentų sudarymas; Normatyvinės duomenų bazės, bei žinynų tvarkymas; Normatyvinės bazės korektūrų perdavimas ir priėmimas el. paštu; Normatyvinių duomenų paieškos servisas, naujų normų sudarymas.

Pagrindinę Sistela" duomenų bazę sąmatų skaičiavimams sudaro mūsų parengti darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai, kalkuliacijos ir kainynai, kuriuos tvarkome, nuolat papildome, bei visus atnaujinimus registruojame skaičiuojamųjų kainų rekomendacijų registre (www.spsc.lt).

UAB Sistela"  yra atestuota įmonė, kuriai suteikta teisė vykdyti statinio dalies projektavimo ir ekspertizės darbus statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominės bei sąnaudų kiekių žiniaraščių rengimo srityse. Mūsų veiklos rizika yra apdrausta

 

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus