Visos reklamos paslaugos, interneto svetainių kūrimas, SEO optimizavimas: info@visainfo.lt

Vandens tiekimo sistemų sprendimai Jūsų namams

Vandens tiekimo sistemų sprendimai Jūsų namams Vandens tiekimo sistemų sprendimai Jūsų namams

Norint eksploatuoti požeminį vandenį, reikia įrengti vandens tiekimo sistemą, susidedančią iš gręžinio, siurblinės, gręžinio galvutės, vandens kėlimo įrangos (siurblio, vandens pakėlimo vamzdžių, elektros kabelio ir kt.), vandentiekio tinklų, slėgio palaikymo įrangos, valdymo ir apsaugos aparatūros. UAB „Artva“ pasiūlys racionaliausius vandens tiekimo sistemų sprendimus Jūsų namams.

Vandens tiekimo sistemų sprendimai

Kuomet įrengiamas gręžinys vienam namui, siurblinė gali būti ir neįrengta. Tokiais atvejais siurbliai gręžiniuose montuojami specialaus adapterio pagalba, o gręžinio žiotys (viršus) uždengiamos įvairiais dangteliais (aliumininiais, plastikiniais, guminiais ir pan.). UAB „Artva“ meistrai tokių gręžinių žiotis uždengia hermetiniu guminiu dangteliu su orlaidžiu ir specialia plienine galvute su užraktu. Tokia konstrukcija užtikrina, kad į gręžinį nepaklius teršalai, dangtelio nenuims pašaliniai asmenys, ant gręžinio atsitiktinai užvažiavus transporto priemonėms, nebus pažeista gręžinio konstrukcija.

Vandens tiekimo sistemų sprendimai

Kai iš vieno gręžinio vanduo tiekiamas keliems namams ar statiniams – reikia projektuoti ir įrengti siurblines. Visais atvejais sprendimą, kaip reikėtų įrengti vandens tiekimo sistemą, turi priimti techninio projekto rengėjas, t.y. projekto dalies vadovas.

Gręžinio siurblinėje galima montuoti valdymo įrangą, prijungti papildomų vartotojų

Pirmo pakėlimo vandentiekio siurblinės paskirtis yra apsaugoti gręžinio žiotis nuo galimos taršos ir patvankos bei palengvinti vandens tiekimo sistemos įrengimų montažą, priežiūrą ir remontą.

Siurblinės yra antžeminės ir požeminės, jos matmenys priklauso nuo joje montuojamos įrangos. Siurblinei keliami šie pagrindiniai reikalavimai: joje turi būti įrengta ventiliacija, jinai turi būti hidroizoliuota, kad į šachtą nepatektų gruntinis vanduo ir paviršinės nuotėkos, turi būti išspręstas automatinis susirenkančių siurblinėje nuotekų išpumpavimas, turi būti užtikrintas automatinis siurblio maitinimo atjungimas, įvykus staigiam siurblinės užpylimui vandeniu ir t.t.

Vandens tiekimo sistemų sprendimai

Gręžinio galvutės apsaugo nuo taršos

Gręžinio galvutės montuojamos vandentiekio siurblinėse. Jos yra skirtos gręžinių žiočių uždengimui, vandens kėlimo įrangos (siurblio, vamzdžių, elektros kabelio, saugos lyno, vandens lygio matuoklės) sumontavimui į gręžinius ir vandens paskirstymui vartotojams.

Gręžinio galvutės turi būti įrengtos taip, kad atitiktų aplinkosauginius ir higieninius reikalavimus, keliamus požeminių vandenų eksploatacijai iš gręžinių. Gręžinio galvutės konstrukcija turi užtikrinti požeminių vandenų apsaugą nuo taršos, t.y. jos turi būti hermetiškos. Per jas į gręžinius neturi pakliūti lietaus, sniego tirpsmo vandenys, sliekai, varlės ir kiti teršalai, kurie gali pakenkti požeminiams vandenims, o tuo pačiu ir žmonių sveikatai. Gręžinių galvučių konstrukcija turi būti tokia, kad būtų galima paimti vandens mėginius cheminei ir bakteriologinei analizėms, išmatuoti vandens lygį gręžiniuose, gręžinių našumą.

„Artva“ specialistų inžineriniai sprendiniai užtikrins Jūsų ramybę

UAB „Artva“ meistrai montuoja gręžinio galvutes, kurių konstrukcijoje yra įrengtas apsauginis vožtuvas, apsaugantis vandens tiekimo sistemą nuo per didelio slėgio.

Eksploatuojant gręžinį, kartais pasitaiko, kad sutrinka valdymo ir apsaugos aparatūros darbas. Vandens slėgį pakėlus iki maksimalaus sureguliuoto lygio, valdymo aparatūra siurblio neatjungia ir jis slėgį kelia toliau. Per didelis slėgis gali sukelti rimtas vandens tiekimo sistemos avarijas, t.y. jungiamoji ir uždaromoji armatūra gali pradėti praleisti vandenį, gali plyšti vamzdynai ir t.t.. Avarijos metu, užliejus patalpas bei jose esančius įrengimus, gali būti padaromi didžiuliai nuostoliai. Esant apsauginiam vožtuvui ir įvykus tokiam gedimui, vožtuvas atsidaro ir siurblio pumpuojamas vanduo pakliūna atgal į gręžinį. Vartotojas neturi vandens, tačiau išvengia galimų nuostolių.

Gręžinių galvučių konstrukcijoje įrengiami orlaidžiai, kad dėl gręžinio vamzdžių kolonoje kintančio slėgio (dėl vandens lygio svyravimų) neįvyktų hidrauliniai smūgiai, kurie gali pažeisti ar net suplėšyti gręžinio uždarymo galvutę bei kitus vandens tiekimo sistemos elementus.

Jūs niekada nepritrūksite vandens

Siurblių paskirtis yra pakelti vandenį iš gręžinio ir paduoti jį per vandentiekio tinklus vartotojams. Požeminis vanduo iš gręžinio eksploatuojamas dažniausiai giluminiais siurbliais. Atskirais atvejais, kai gręžinyje vandens lygis slūgso 6-8 m gylyje arba aukščiau, galima naudoti išcentrinius siurblius. Siurblio parinkimas požeminio vandens eksploatacijai yra labai svarbus momentas. Teisingas siurblio parinkimas apsprendžia vandens tiekimo sistemos darbo efektyvumą, išvengiama siurblio (o tuo pačiu slėgiminės, valdymo ir apsaugos aparatūros) permontavimo ateityje dėl nekvalifikuoto jo parinkimo.

Vandens tiekimo sistemų sprendimai

Parenkant siurblius būtina atsižvelgti į:

  • gręžinio našumą, statinį ir dinaminį vandens lygį gręžinyje, vandens lygio žemėjimą laike;
  • vandens poreikį gėrimui, buičiai, žolynų laistymui (rankiniam ar automatiniam), ar bus ateityje tiekiamas vanduo kitiems vartotojams;
  • slėgį, reikalingą vandentiekio tinkluose;
  • slėgio nuostolius vamzdynuose, jungiamojoje ir uždaromojoje armatūroje, vandens filtruose (jeigu juos numatoma montuoti) ir kt.;
  • vandens filtrų (jeigu jie bus) prasiplovimui reikalingą vandens kiekį.

Turint reikalingą informaciją, nustatomas siurblio našumas ir vandens kėlimo aukštis (slėgis). Pagal šiuos parametrus iš siurblių darbo grafikų (lentelių), atsižvelgdami į siurblio variklio darbo naudingo veikimo koeficiento kreivę, UAB „Artva“ specialistai parinks reikalingą siurblį.

Renkant siurblius būtina atkreipti dėmesį į gręžinio eksploatacinės kolonos ir siurblio diametrus (siurblys gali netilpti į gręžinį arba blogai bus aušinamas jo variklis), elektros kabelių skerspjūvius, slėgiminę, valdymo ir apsaugos aparatūrą, siurblių ir jų variklių gamintoją.

Siurblius į gręžinius montuojami įvairaus diametro PE, PVC, nerūdijančio plieno ir kt. vamzdžiais.

Esant didesniam gręžinio našumui, į vieną gręžinį montuojami du siurbliai, t.y. panaudojant vieną gręžinį įrengiame dvi, nepriklausomas viena nuo kitos, vandens tiekimo sistemas. Dviejų siurblių montavimas į vieną gręžinį ypač efektyvus, kai vienas siurblys tiekia vandenį geoterminio šildymo sistemai (šilumos siurbliui), o kitas – buitinėms reikmėms arba kai reikalingi labai skirtingo našumo siurbliai. Pvz.: buitinėms reikmėms reikia mažo našumo siurblio, o priešgaisrinių rezervuarų užpildymui galingo siurblio. Toks vandens tiekimo sistemų įrengimų būdas pasiteisina ir tada, kai du vandens vartotojai nori būti nepriklausomi vienas nuo kito arba vienas pageidauja įsirengti hidroforinę vandens tiekimo sistemą (dėl pigumo), o kitas - pastovaus slėgio vandens tiekimo sistemą (dėl komforto). Dviejų siurblių montavimui į vieną gręžinį naudojamas spec. dvigubus adapterius arba specialias gręžinių galvutes, gaminamas UAB „Artva“ dirbtuvėse.

Vandens tiekimo sistemų sprendimaiUAB „Artva“ – tai seniausia Lietuvoje, nuo 1958 metų, žemės gelmių tyrimus atliekanti įmonė. Lietuvos geologijos tarnyba įmonei yra išdavusi neterminuotą leidimą žemės gelmių tyrimui, suteikiantį teisę projektuoti ir įrenginėti įvairios paskirties gręžinius. Aplinkos ministerija yra išdavusi atestatą, suteikiantį teisę projektuoti ir statyti ypatingus statinius.

Bendrovė subūrusi didelę patirtį turinčių specialistų komandą, kuri gali išspręsti visas problemas, susijusias su vandens išgavimo, vandens tiekimo, geoterminio šildymo ir nuotekų šalinimo sprendimais. UAB „Artva“ projektuoja ir įrengia vandens, geoterminius bei giluminių įžeminimų gręžinius, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas. Įmonė mechaniniu būdu gręžia gręžinius vandeniui, šilumai ir įžeminimams; atlieka žemės darbus; kloja vandentiekio ir kanalizacijos tinklus; stato vandentiekio ir nuotekų valymo ir šalinimo įrenginius; montuoja siurblius, priešgaisrinius rezervuarus, slėginius indus, dažnio keitiklius, vandens filtrus, vandens siurblius ir jų valdymo įrenginius; atliekame inžinerinių statinių projektavimo darbus.
 

ARTVA, UAB

Daugiau informacijos: www.artva.lt

ARTVA, UAB infopuslapis

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus