ltzh-CNenfrdeplrues

visainfo.lt – visa informacija vienoje vietoje! Įmonių ir verslo info gidas kompiuteryje ir telefone

PAKRUOJO MIŠKŲ URĖDIJA, VĮ - Rozalimo miško parkas ir pažinimo takas, miško apsauga, kirtimas, mediena

Adresas: Miško g. 2, LINKSMUČIŲ KM.,LT-83184, PAKRUOJO RAJ., Lietuva

Įmonės kodas: 191803248
PVM kodas: LT918032412

Tel. Nr.: (8 421) 69 100
Tel. Nr.: (8 421) 69 101
Mob. Nr.: 8 698 51 236
Faks.: (8 421) 6 9107


Filialai: PAKRUOJO RAJ.

PAKRUOJO MIŠKŲ URĖDIJOS, VĮ VEIKLA: Rozalimo miško parkas ir pažinimo takas, Miško apsauga, miško kirtimas, mediena ir medienos pardavimas, miško atkūrimas, miško tvarkymas, pagamintos apvaliosios medienos bei nenukirsto miško pardavimas.

VĮ „Pakruojo miškų urėdija“ įkurta 1925 metais Linksmučių kaime, buvusio vokiečių barono Hermano fon Ropo Pakruojo dvaro skyriaus, kuris vadinosi Kiauliškės, teritorijoje. Dabartiniu metu VĮ VĮ „Pakruojo miškų urėdiją“ sudaro 6 girininkijos: Linkuvos, Sukmedžio, Gedžiūnų, Pakruojo, Klovainių ir Rozalimo. Valstybinės reikšmės miškai užima 18,3 t. ha, rezervuoti privatizavimui - 2,2 t. ha, privatūs miškai - 9,1 t. ha. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1816 urėdijai perduota 372 ha laisvos valstybinio fondo žemės miškui veisti.

Urėdijos misija yra tvarkyti ir saugoti jai suteiktus valdyti valstybinius miškus pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus, išsaugoti arba atkurti miško ekosistemą ar atskirą jos komponentą, biologinę įvairovę, formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką, formuoti produktyvius medynus, galinčius atlikti dirvožemio, oro, vandens, žmonių gyvenamosios aplinkos apsaugos funkcijas, užtikrinti racionalų miško išteklių naudojimą, miško produktyvumo didinimą, nepertraukiamai tiekti medieną, teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.

Miškų urėdija vykdydama jai pavestus uždavinius patikėjimo teise valdo, naudoja valstybinius miškus, augina sodmenis, atkuria bei įveisia miškus, prižiūri želdinius ir žėlinius, ruošia žaliavine medieną, saugo mišką nuo gaisrų, kenkėjų, ligų ir kitų neigiamų gamtos reiškinių, nuo neteisėtų veiksmų, rūpinasi laukinės gyvūnijos gausinimu ir apsauga.

VĮ „Pakruojo miškų urėdija“ per metus: Atkuria apie 260 ha miško; Paruošia nuo 1 - 2 tonų ąžuolo sėklos; Iškerta pagrindiniais kirtimais apie 62 300 m3 medienos; Iškerta sanitariniais kirtimais 16 500 m3 medienos; Išugdo apie 270 ha jaunuolynų; Medelyne auginama apie 1 mln. sodmenų.

„Pakruojo miškų urėdijos“ pasididžiavimas - Rozalimo miško parkas, įkurtas 2002 metais. 2013 metais įrengtas parko pėsčiųjų takas, skirtas susipažinti su unikaliu Rozalimo pušynu, medynų įvairove, mitologine krašto istorija. Pažintinio - rekreacinio tako ilgis – apie 4 km. Eidami visu maršrutu, rasite 18 informacinių stendų, naujai įrengtas atokvėpiui skirtas vietas.

Naujieji rekreaciniai takai nusidriekė nuo Laičių tvenkinio iki Rozalimo miestelio. Prie takų įrengtuose stenduose pateikta visa reikiama informacija. Lankytojai gali susipažinti su parko augmenija ir jos vertingumu, paukščiais, žvėrimis, krašto istorija, atokvėpiui skirtomis vietomis. Rozalimo miško pievose auga į Raudonąją knygą įrašyti augalai: raktažolė pelenėlė, tuklė, įvairių rūšių gegūnės. Drėgnuose eglynuose stiebiasi saugomas statusis atgiris. Čia lizdus suka ir peri reti paukščiai: raudongalvės sniegenos, svilikai, jerubės, perkūno oželiai, raibosios devynbalsės, egliniai kryžiasnapiai, volungės ir kiti. Keliaujantieji naujai įrengtu rekreaciniu taku pamatys Lapgirių ozą, pasigrožės Paežerių tvenkinio užutekiais, sužinos apie Zigmantiškų mitologinį akmenį. Šis didžiulis, legendomis apipintas akmuo dar vadinamas Marijos pėdos akmeniu. Prie jo, anot vietinių žmonių, nuo neatmenamų laikų meldžiasi žmonės, prašydami sveikatos ir kitokių malonių.

Visa VĮ „Pakruojo miškų urėdijos“ rekreacinė įranga yra nesudėtingų konstrukcijų, meniniai dekoratyviniai akcentai dera prie gamtinės aplinkos. Skulptūras, puošiančias parką sukūrė medžio drožėjai Egidijus Impolis, Eugenijus Rimdžius ir Pranas Miežis. Rozalimo pušynas visada buvo mėgiama žmonių poilsio vieta. Čia ilsėdavosi Jonas Biliūnas, Gabrielė Petkevičaitė – Bitė, poetas Henrikas Radauskas. Todėl skulptūros primena ne tik šiuos žymius žmones, bet ir jų sukurtus herojus. Tako pradžioje, ant pagrindinių vartų, lankytojus pasitinka trys varpai, simbolizuojantys amžiną žemės ir dangaus ryšį. Parko svečiams įrengtos apžvalgos aikštelės, tilteliai, suoleliai, laužavietės, pavėsinės, automobilių stovėjimo aikštelės. Miško parko rekreacinio sutvarkymo projekto rengėjai didelį dėmesį skyrė ne tik poilsiautojų užimtumui, informavimui, pramogoms vaikams, bet ir puikių sąlygų sudarymą šeimyniniam poilsiui. Siekiant išvengti taršos, parke pastatytos šiukšliadėžes, lauko tualetai.

Urėdijoje veikia modernus medelynas. Kasmet urėdijos medelyne išauginama daugiau kaip milijonas eglės, ąžuolo, beržo, juodalksnio, liepos sėjinukų ir sodinukų. Sodmenų urėdija užsiaugina ne tik savo reikmėms – dalį jų įsigyja ir privačių miškų savininkai.

PAKRUOJO MIŠKŲ URĖDIJOS, VĮ PASLAUGOS:

MIŠKO ATKŪRIMAS IR ĮVEISIMAS: Urėdija mišką atkūria šiais būdas - želdant, sudarant sąlygas savaiminiam miško žėlimui ir mišriu. Daugiausia atkuriamos kirtavietes želdant, nes tai greitesnis, efektyvesnis, geriau kontroliuojamas miško atkūrimo būdas. Pirmenybė skiriama pavasariniam miško sodinimui. VĮ „Pakruojo miškų urėdijos“ miškai auga labai derlinguose dirvožemiuose. Ld ir Lf augavietės sudaro beveik 72 procentus ploto. Tai nulemia miškų atkūrimą - želdymo apimtis, tikslines medžių rūšis, atkūrimo būdus. Miškų urėdija kasmet atkuria apie 250 - 300 ha miškų. 

SELEKCIJA IR SĖKLININKYSTĖ: Urėdijos  miško sėklinę bazę sudaro Sukmedžio girininkijoje esanti  3,9 ha eglės sėklinė plantacija, pliusiniai medžiai: 4 juodalksniai Klovainių girininkijoje,  6 karpotieji beržai Pušaloto girininkijoje, 1 paprastasis uosis Linkuvos girininkijoje ir 3 paprastosios eglės Rozalimo girininkijoje; sėkliniai medynai: paprastojo ąžuolo  54,5 ha Pakruojo girininkijoje, karpotojo beržo 22,8 ha Rozalimo girininkijoje, juodalksnio 3,3 ha Klovainių girininkijoje, paprastosios eglės 7,0 ha Rozalimo girininkijoje, genetiniai draustiniai: paprastojo uosio  203,7 ha bei drebulės 12,9 ha Linkuvos girininkijoje. Beržo, juodalksnio, papr. eglės bei  ąžuolo sėklos taip pat renkamos  ir 1 selekcinės grupės medynuose;

MEDYNŲ UGDYMAS: Siekiant suformuoti ūkiškai vertingus, produktyvius, atsparius ateities medynus, VĮ „Pakruojo miškų urėdijoje“ nuolat rūpinamasi medynų ugdymu;

MEDŽIOKLĖ: Urėdijos administruojami valstybinės reikšmės miškai užima 18.3 tūkst. ha. Urėdija vykdo profesionalią medžioklę, profesionalios medžioklės plotuose, kurie randasi Gedžiūnų, Sukmedžio ir Pakruojo girininkijų teritorijose ir užima 8703 ha plotą t. tarpe mišku - 5463 ha. Šiuos plotus prižiūri, saugo, organizuoja juose medžiokles Lietuvos ir užsienio medžiotojams urėdijos specialistai;

MIŠKOTVARKOS PROJEKTAS: Vidinės miškotvarkos tikslas - užtikrinti tvarų ir suderintą su visuomenės ir savininkų reikmėmis bei miškų politikos reikalavimais valdos miško išteklių naudojimą, o pagrindiniai uždaviniai - atlikti miško išteklių inventorizaciją, ūkinės veiklos bei miško išteklių rodiklių analizę ir suprojektuoti ūkines priemones miško ištekliams naudoti, atkurti bei gerinti;

REKREACIJA: Rekreaciniuose objektuose yra įrengta pagrindinė būtina įranga: pavėsinės, stalai, suolai, laužavietės, šiukšliadėžės, tualetai, informaciniai stendai. Objektų statybai naudojama mediena, dažniausiai ąžuolo. Visos girininkijos turi bent po du rekreacinius objektus. Įrengtos sūpynės, vaikams netradicinė pavėsinė, lipynės, tinklinio aikštelė;

YPATINGOS VERTĖS MIŠKAI (YVM)

MIŠKO KIRTIMAI

STEBĖSENA (MONITORINGAS)

MAŽMENINĖ PREKYBA APVALIĄJA MEDIENA: Pušies pjautieji rąstai; Eglės pjautieji rąstai; Ąžuolo pjautinieji rąstai; Uosio pjautieji rąstai; Beržo pjautieji rąstai; Drebulės, liepos, klevo ir baltalksnio pjautieji rąstai; Juodalksnio pjautieji rąstai; Malkinė mediena;

PAKRUOJO MIŠKŲ URĖDIJOS, VĮ FILIALAI:

PAKRUOJO RAJ., LINKSMUČIŲ KM.: PAKRUOJO MIŠKŲ URĖDIJA, VĮ centrinė būstinė - Miško g. 2, LT-83184; Tel. (8 421) 69 100 / (8 421) 69 101; Faks. (8 421) 6 9107; Mob. 8 698 51 236

PAKRUOJO RAJ., LINKSMUČIŲ KM.: Pakruojo girininkija - Pakruojo sen., LT-83134; Tel. (8 421) 47 532; Mob. 8 687 27 145

PAKRUOJO RAJ., LINKSMUČIŲ KM.: Medelynas - Pakruojo sen., LT-83134; Mob. 8 698 44 126

PAKRUOJO RAJ., RAUKLAUKIO VNK.: Linkuvos girininkija - Linkuvos sen., LT-83430; Tel. (8 421) 64 384; Mob. 8 687 27 132

PAKRUOJO RAJ., SUNKMEDŽIO KM.: Sukmedžio girininkija - Linkuvos sen., LT-83301; Tel. (8 421) 66 658; Mob. 8 612 94 773

PAKRUOJO RAJ., GEDŽIŪNŲ KM.: Gedžiūnų girininkija - Pakruojo sen., LT-83303; Tel. (8 421) 43 694; Mob. 8 686 71 757

PAKRUOJO RAJ., KLOVAINIŲ MSTL: Klovainių girininkija - Pakruojo g. 12,  LT-83205; Tel. (8 421) 44 428; Mob. 8 687 19 793

PAKRUOJO RAJ., ROZALIMO MSTL: Rozalimo girininkija - Parko g. 4, LT-83247; Tel. (8 421) 43 288; Mob.  8 615 42 704

RAKTINIAI ŽODŽIAI:

Pakruojo miškų urėdija, urėdijos, girininkija, miškų apsauga, miškų girininkijos, miškų atkūrimas, prekyba mediena, medienos ruoša, medelynas, rekreacija Pakruojyje, miškų rekreacija, medžioklė, laužavietės, pavėsinės, miškų apželdinimas, želdinimas, miškų veisimas, ąžuoliukų apsauga, spygliuočių apsauga, lapuočių apsauga, sodinukai, mediena, apvali mediena, miškai, miškininkystė, miškotvarka, miškas, parkai, miško priežiūra, poilsis gamtoje, poilsis miške, poilsiavietės, rekreacija miškuose, rekreacinės zonos miškuose, poilsiavietės Pakruojo rajone, Linkuva, Linkuvos apylinkės, poilsis Linkuvos apylinkėse, atokvėpio vietos Linkuvos apylinkėse, poilsiavietės Linkuvos apylinkėse, Rozalimas, Rozalimo miško parkas, Rozalimo miško parko pažintinis takas, atokvėpio vietos Rozalimo apylinkėse, poilsiavietės Rozalimo apylinkėse aplinkosauginiai objektai miškuose, rekreaciniai objektai miškuose, Klovainiai, poilsiavietės Klovainiuose, atokvėpio vietos Klovainiuose, Sukmedis, atokvėpio vietos Sukmedyje, parkas, parkai, miško parkas, miško parkai, aktyvus poilsis, aktyvus laisvalaikis, stovyklavietės, stovyklavietė, rekreacija, rekreacijos takas, pažinimo takas, augalija, gyvūnija, gamtos pažinimas, Raudonoji knyga, edukacija, žygiai, ekskursijos, apžvalgos aikštelės, šeimyninis poilsis, pramogos vaikams, laužavietės, poilsinės, pavėsinės, automobilių stovėjimo aikštelės, poilsis gamtoje, Rozalimas, medžio skulptūros, turizmas gamtoje, žygiai gamtoje

 


Vietovė:


Žymės: apvaliosios medienos pardavimas, Klovainiai, Linkuvos apylinkės, medelynas Pakruojo miškų urėdijoje, medelynas Pakruojo rajone, Medienos pardavimas, Medienos ruoša, medžioklė Pakruojyje, Miškininkystė Radviliškis, Miško apsauga, Miško apsauga ir priežiūra, miško parkai, miško tvarkymas, miškotvarka, miškų girininkijos, nenukirsto miško pardavimas, Pakruojo girininkija, Pakruojo miškų urėdija, poilsiavietės Klovainiuose, poilsiavietės Pakruojo rajone, prekyba mediena, rekreacija Pakruojyje, Rozalimas, Rozalimo miško parkas, Rozalimo miško parkas ir pažinimo takas, Rozalimo miško parko pažintinis takas, Sukmedis, turizmas gamtoje, urėdijos Prienai, žygiai gamtoje
Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus