ltzh-CNenfrdeplrues

visainfo.lt – visa informacija vienoje vietoje! Įmonių ir verslo info gidas kompiuteryje ir telefone

DOKUMENTŲ ŠABLONAI, NAUDINGOS NUORODOS

DOKUMENTŲ ŠABLONAI, NAUDINGOS NUORODOS (30)

Dokumentų šablonai, naudingos nuorodos - dokumentų pavyzdžiai, dokumentų šablonai, raštvedybos, dokumentų rašymo taisyklės, apskaitos šablonai, telefonų kodai, dokumentai, įsakymai, aktualios valstybinių institucijų nuorodos, interneto adresai, įsakymai ir Valstybės nutarimai.

UAB steigimas: Pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai, kai šią bendrovę steigia du ar daugiau steigėjų. 2010 m. gruodžio 16 d. priimtas ūkio ministro įsakymas Nr. 4-917 „Dėl Pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutarties formos, Pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų ir Pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės… Skaityti daugiau ...
UAB steigimas: Pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai, kai šią bendrovę steigia vienas steigėjas. 2009 m. lapkričio 18 d. priimtas ūkio ministro įsakymas Nr. 4-589 „Dėl pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos, pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų ir pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto… Skaityti daugiau ...
Individualios įmonės steigimas: Pavyzdiniai individualios įmonės steigimo dokumentai. 2010 m. sausio 23 d. įsigaliojo ūkio ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 4-44 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 4-525 „Dėl pavyzdinių individualios įmonės nuostatų ir pavyzdinių individualios… Skaityti daugiau ...
Pareiginiai nuostatai ir vidaus darbo tvarkos taisyklės - šablonai, formos, pavyzdžiai. Atsisiųskite vidaus darbo tvarkos taisyklių,  direktoriaus pareiginių nuostatų, administratoriaus pareiginių nuostatų, buhalterio pareiginių nuostatų, darbų vadovo pareiginių nuostatų, biuro vadovo-apskaitininko pareiginių nuostatų, komercijos direktoriaus pareiginių nuostatų, technikos direktoriaus pareiginių nuostatų, projektavimo darbų vadovo pareiginių nuostatų formas… Skaityti daugiau ...
Registravimo žurnalai - šablonai, formos, pavyzdžiai. Atsisiųskite darbo sutarčių registracijos žurnalo, darbo pažymėjimų registracijos žurnalo, akcininkų registracijos žurnalo, direktoriaus įsakymų registracijos žurnalo, siunčiamų dokumentų registracijos žurnalo, gautų dokumentų registracijos žurnalo, pareigybinių instrukcijų registracijos žurnalo, darbuotojų sveikatos tikrinimų registracijos žurnalo formas ir šablonus. DARBO SUTARČIŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS Atsisiųsti… Skaityti daugiau ...
Transporto priemonių apskaita, kelionės lapai - šablonai, formos, pavyzdžiai. Atsisiųskite transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, kelionės lapų pildymo formą, transporto priemonės panaudos sutarties formą, įsakymo dėl kuro normų nustatymo šabloną, eismo įvykio deklaracijos formą, atstumų tarp Lietuvos miestų lentelę. TRANSPORTO PRIEMONĖS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Atsisiųsti transporto priemonės… Skaityti daugiau ...
Personalo valdymo ir apskaitos dokumentai, dokumentų šablonai, tvarkomųjų, organizacinių ir kt. dokumentų formos ir pavyzdžiai. Atsisiųskite įsakymo dėl komandiruotės, prašymo dėl kasmetinių atostogų, įsakymo dėl kasmetinių atostogų, prašymo leisti mokymosi atostogų, įsakymo dėl tikslinių atostogų suteikimo, įsakymo dėl darbo užmokesčio didinimo, įsakymo dėl darbo sutarties… Skaityti daugiau ...
Pažymos, įgaliojimai, raštai, protokolai. Atsisiųskite įgaliojimo atstovauti įmonę, visuotinio akcininko susirinkimo protokolo, posėdžio protokolo, pažymos apie darbo užmokestį formas ir šablonus. ĮGALIOJIMAS ATSTOVAUTI ĮMONĘ Atsisiųsti įgaliojimo atstovauti įmonę pavyzdį: Įgaliojimas atstovauti įmonę (.doc). ĮGALIOJIMAS ATSTOVAUTI TEISME Atsisiųsti įgaliojimo atstovauti teisme pavyzdį: Įgaliojimas atstovauti teisme (.doc).… Skaityti daugiau ...
Buhalterinės apskaitos dokumentų, personalo apskaitos dokumentų šablonai, formos ir pavyzdžiai. Atsisiųskite PVM sąskaitos-faktūros, kasos knygos, kasos pajamų orderio, kasos išlaidų orderio, pinigų priėmimo kvito, darbo laiko apskaitos žiniaraščio, medžiagų nurašymo akto, įsakymo dėl parašų pavyzdžių tvirtinimo, įsakymo dėl ilgalaikio turto vertės, įsakymo dėl PVM sąskaitų-faktūrų… Skaityti daugiau ...
Priėmimo į darbą dokumentai, dokumentų šablonai: Darbo sutartis, prašymas priimti į darbą, įsakymas priimti į darbą, akcininko sprendimas dėl Direktoriaus priėmimo į darbą, prašymas dėl NPD taikymo, prašymas dėl darbo užmokesčio mokėjimo ir pervedimo, darbuotojo darbo pažymėjimas. Atsisiųskite priėmimo į darbą dokumentų šablonus ir pavyzdžius.… Skaityti daugiau ...
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, kitų subjektų, įgaliotų atlikti viešojo administravimo funkcijas, valstybės įgaliotų asmenų (toliau – įstaigos) oficialiųjų dokumentų tvarkymo, apskaitos ir saugojimo bendruosius reikalavimus. Atsisiųskite dokumentų tvarkymo… Skaityti daugiau ...
Darbo pažymėjimas - darbuotojo tapatybę patvirtinantis dokumentas, kurį išduoda ir keičia darbdavys. Sudarant darbo sutartį, darbuotojui kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi, privaloma įteikti darbo pažymėjimą. Darbo pažymėjimas įteikiamas ne vėliau kaip prieš darbo pradžią. Darbuotojo darbo pažymėjimas galioja iki darbo sutartyje nustatyto termino. DARBUOTOJO DARBO… Skaityti daugiau ...
Puslapis 1 iš 3

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus