ltzh-CNenfrdeplrues

visainfo.lt – visa informacija vienoje vietoje! Įmonių ir verslo info gidas kompiuteryje ir telefone

Vadybos sistemų sertifikavimas – nuolatinio gerinimo įrankis

Vadybos sistemų sertifikavimas – nuolatinio gerinimo įrankis Vadybos sistemų sertifikavimas – nuolatinio gerinimo įrankis

Suinteresuotųjų šalių domėjimasis jūsų veikla dar niekada nebuvo toks paplitęs ir intensyvus. Nors verslo verslui rinkoje pripažįstama valdoma rizika, visuomenė ir vartotojai vis dažniau renkasi nulinės rizikos tolerancijos modelį. Savo ruožtu kontroliuojančios institucijos reaguoja į šį reiškinį griežtesniais ir platesnės apimties reglamentais bei detalesniais atskaitomybės reikalavimais. Todėl bendrovės priverstos prisitaikyti prie naujos situacijos, kai atitiktis teisiniams reikalavimams tampa tik pradine pakopa.

Pažangios bendrovės reaguoja į naująsias sąlygas, išplėsdamos atitikties ribas konkurencinės strategijos kontekste. Tokiomis aplinkybėmis rizikos valdymas tampa kritiniu verslo ir vadybos procesų veiksniu, leidžiantis išlaikyti palankias pozicijas.

Kodėl verta įdiegti vadybos sistemą?

Kaip bendrovės valdo iššūkius, su kuriais jos susiduria? Jos kuria procesus ir veiklos standartus, kurie padeda išmatuoti ir įveikti šiuos iššūkius; jos integruoja verslo principus į vadybos sistemas.

Kai kurios bendrovės taiko holistinį (vientisos plėtros) požiūrį, integruodamos kokybės, aplinkos apsaugos, saugos ir sveikatos aspektus į vieną sistemą. Tačiau daugelis bendrovių nesugeba visapusiškai pasinaudoti savo vadybos sistemų privalumais, kadangi dauguma sistemų suvokiamos veikiau kaip faktinės padėties (status kvo) palaikymo įrankis, o ne kaip priemonė pokyčiams ir gerinimui valdyti. Vis dėlto veiksminga vadybos sistema privalo suteikti pridėtinę vertę verslui, užtikrinant kokybiškesnius, ekonomiškesnius ir spartesnius procesus sistemos tobulėjimo eigoje.

Pagrindiniuose vadybos sistemos standartuose pabrėžiamas nuolatinis gerinimas. Įdiegta vadybos sistema suteiks jums galimybę sutelkti dėmesį į jūsų organizacijai ir suinteresuotosioms šalims svarbių sričių tobulinimą.

Kodėl verta sertifikuoti vadybos sistemą?

Bendrovei verta inicijuoti vadybos sistemos sertifikavimą dėl daugelio priežasčių. „Bilietas į verslą“ dažnai tampa stipriu pirminės motyvacijos veiksniu. Antra priežastis gali būti teisiniai reikalavimai, trečia – globalizacijos interesai, pabrėžiantys sudėtingesnių procesų ir tikslesnės verslo vadybos atskaitomybės klientų ir suinteresuotųjų šalių atžvilgiu poreikį. Tokiais atvejais bendrovės renkasi nepriklausomą įvertinimą bei vadybos sistemos sertifikavimą, siekiant dokumentuoto atitikties įrodymo.

Tačiau labai įtikinama priežastimi gali būti aukščiausios vadovybės įsitikinimas, kad pripažintos trečios šalies atliktas nepriklausomas vadybos sistemos auditas, pateikti radiniai bei dokumentuotas rezultatas – išduotas sertifikatas – suteikia bendrovei pridėtinę vertę. Vadovybė privalo išlaikyti palankias pozicijas ir negali leisti, kad dėl nevaldomos situacijos kilę incidentai paveiktų firmos ženklo vertę. Šiandieną visos bendrovės susiduria su išaugusiu klientų ir suinteresuotųjų šalių domėjimusi jų veikla.

Skaidrios atskaitomybės reikalavimai, susiję su poveikiu aplinkai, saugiu veiklos procesų valdymu bei nuolatiniu kokybės gerinimu – tai tik keli reikalavimai, kuriuos turi patenkinti verslo įmonės visame pasaulyje.

Taigi informacija apie rizikos valdymą jūsų organizacijoje yra pasitikėjimo jumis pagrindas. Įdiegta ir sertifikuota vadybos sistema parodo jūsų klientams ir suinteresuotosioms šalims, kad jūs ėmėtės nuolatinio veiklos gerinimo, atsižvelgdami į kokybė, aplinkos apsaugos ar saugos aspektus. Išorinis vertinimas padeda bendrovėms nuolat tobulinti jų strategiją, veiklos procesus ir kelti paslaugų lygį. Reikiamos sertifikavimo įstaigos pasirinkimas garantuoja objektyvų nepriklausomą vadybos sistemos patikrinimą bei įvertinimą.

Valdydami riziką, kuri sukelia didžiausius iššūkius, jūs galėsite pasinaudoti nuolatinio gerinimo proceso privalumais.

Kai apsisprendėte dėl vadybos sistemos, kurią norite įdiegti, jums teks atlikti keletą veiksmų, kad pradėtumėte sertifikavimo procesą:

 • Įsigilinkite į standarto reikalavimus ir naudokitės standartu kaip vadybos sistemos modeliu.
 • Išsiaiškinkite, ką reikš jūsų bendrovei standarto įdiegimas ir naudojimas.
 • Naudokitės standartu kaip gerinimo įrankiu.
 • Identifikuokite rizikos veiksnius ir procesus, kurie įtakoja jūsų organizacijos gebėjimą įgyvendinti verslo strategiją.
 • Atidžiai pasirinkite partnerį – sertifikavimo/registravimo įstaigą.

10 pagrindinių veiksmų, kurie padės jums pasiruošti sertifikavimui:

 1. Įsigykite standartą. Įsigykite ir perskaitykite standartą, kad susipažintumėte su jo reikalavimais. Apsispręskite, ar sertifikavimas/registravimas pagal šio standarto reikalavimus tinka jūsų organizacijai.
 2. Peržiūrėkite literatūrą ir programinę įrangą. Yra išleista daug informacijos, kuri gali jums padėti suprasti ir įdiegti standartą.
 3. Suburkite komandą ir apibrėžkite strategiją. Vadybos sistemos įdiegimas – tai strateginis visos organizacijos sprendimas. Labai svarbu, kad aukščiausia organizacijos vadovybė dalyvautų kūrimo procese. Vadovai priima sprendimus dėl verslo strategijos, kurią turėtų sutvirtinti veiksminga vadybos sistema. Be to, jums reikia suburti komandą, kuri bus atsakinga už vadybos sistemos kūrimą ir įdiegimą.
 4. Apibrėžkite mokymų reikalavimus. Atitinkami vadybos sistemos mokymai padės jūsų komandos nariams, atsakingiems už vadybos sistemos įdiegimą ir priežiūrą, geriau susipažinti su taikomo standarto reikalavimais.
 5. Peržiūrėkite konsultantų pasiūlymus. Nepriklausomi konsultantai gali patarti jums dėl veiksmingos, realios ir ekonomiškos vadybos sistemos įdiegimo strategijos.
 6. Sukurkite vadybos sistemos vadovą. Vadybos sistemos vadove turi būti apibrėžta jūsų bendrovės politika ir veiklos pobūdis. Vadove jūs pateiksite tikslų organizacijos apibūdinimą bei geriausią praktiką, pritaikytą pastoviam klientų poreikių tenkinimui.
 7. Sukurkite procedūras. Procedūros apibrėžia jūsų organizacijos procesus bei geriausią praktiką jų sėkmingam veikimui. Procedūrose turėtų būti atsakymai į šiuos klausimus apie kiekvieną procesą: kodėl? kas? kada? kur? ką? kaip?
 8. Įdiekite vadybos sistemą. Bendravimas ir tobulinimasis – tai sėkmingo įdiegimo pagrindas. Diegimo laikotarpiu jūsų organizacija dirbs pagal sukurtas procedūras, siekiant dokumentuoti ir demonstruoti vadybos sistemos veiksmingumą.
 9. Apsispręskite dėl prieš sertifikavimo. Jūs galite užsakyti parengiamąjį vadybos sistemos būklės įvertinimą, kurį atliks sertifikavimo/registravimo įstaiga. Jo tikslas – nustatyti galimas neatitiktis ir leisti jums jas ištaisyti prieš pradedant akredituoto sertifikavimo procesą. Nustatyta neatitiktis reiškia, kad tam tikra jūsų vadybos sistemos sritis neatitinka standarto reikalavimų.
 10. Pasirinkite patikimą sertifikavimo/registravimo įstaigą. Jūsų verslo santykiai su sertifikavimo/registravimo įstaiga bus palaikomi keletą metų, kadangi sertifikuotą vadybos sistemą būtina prižiūrėti. Nuolatinis gerinimas – tai esminis veiksmingos vadybos sistemos aspektas. „DNV GL Business Assurance“ padės jums maksimaliai pasinaudoti sertifikavimo procesu, įvertindama stipriąsias jūsų organizacijos puses ir gerinimo galimybes, tokiu būdu suteikiant aukščiausiai vadovybei vertingos informacijos apie organizacijos galimybes įgyvendinti strateginius tikslus. Šiuo metu itin svarbus verslo skaidrumas, tad pasirinkite sertifikavimo/registravimo įstaigą, turinčią nepriekaištingą reputaciją.

Tarptautinė sertifikavimo įstaiga „DNV GL Business Assurance“ priklauso „DNV GL Group“ grupei. „DNV“ ženklas Lietuvos rinkoje yra nuo 2000 m. Per šį laikotarpį bendrovė sugebėjo įgyti ir išlaikyti klientų pasitikėjimą bei pateisinti jų lūkesčius, profesionaliai ir sąžiningai atlikdami savo darbą.

UAB „DNV GL Lietuva“ teikia įvairias sertifikavimo, vertinimo ir mokymų paslaugas:

 • Sertifikuoja organizacijų vadybos sistemas pagal ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001, SA8000 bei kitų tarptautinių standartų reikalavimus.
 • Atlieka šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo kiekio vertinimą pagal Kyoto protokolo bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatas.
 • Vykdo gaminių sertifikavimą ir CE ženklinimą.
 • Rengia profesinius mokymus.

Sertifikavimas pagal standarto reikalavimus – tai sėkmingo nepriklausomo vadybos sistemos įvertinimo rezultatas.

DNV GL Lietuva, UAB

Daugiau informacijos: www.dnvgl.lt

DNV GL Lietuva, UAB infopuslapis

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

 • Numatytas
 • Antraštė
 • Data
 • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus